Контакти

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в Център за информация и обслужване на гражданите, гише "Деловодство",

тел. за контакт: 0973/85 837

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com

Работно време - от 08.00ч. до 17.00ч. без прекъсване.

На основание НАО, чл. 10, ал. 4, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook