Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Бюджет 2009

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009Г. ДО 31.12.2009Г.

Бюджета на община Козлодуй за 2009г. беше разработен, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г., Постановление №27/09.02.2009г.на МС, Закона за общинските бюджети, както и съобразно основните принципни насоки на Министерство на финансите при съставянето и изпълнението на бюджетите на Общините. Съобразен е с Решение №29/23.01.2009г.на МС за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009г.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009Г. - 31.12.2009Г.

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общински бюджет
 2. Бюджет 2020
 3. Бюджет 2018
 4. Годишни отчети за изпълнението на общинските бюджети
 5. Бюджет 2009 - Текуща страница
 6. Бюджет 2019
 7. Бюджет 2017
 8. Бюджет 2010
 9. Банкова сметка на общината
 10. Бюджет 2015
 11. Бюджет 2014
 12. Бюджет 2013
 13. Бюджет 2012
 14. Бюджет 2011
 15. Бюджет 2016

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи