Бюджет 2010

Уважаеми съграждани,
Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г. обнародван в ДВ брой 99 от 15.12.2009г., Закона за общинските бюджети, Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, община Козлодуй организира публично обсъждане на проекта за бюджет за 2010 г. Проектът ще бъде внесен за разглеждане и приемане на заседание на Общински съвет – Козлодуй през месец февруари 2010 година.

pdfПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2010г.

pdfПротокол от публично обсъждане на бюджета за 2010 г.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА  01.01.2010г. ДО 31.12.2010г.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook