Правилници

 

pdf2018 - Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй
pdf2017 - Правилник за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Козлодуй

pdf2017 - Правилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй

pdf2017 - Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Козлодуй

pdf2017 - Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй

pdf2011 - Правилник за устройството и организацията на работа на общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към община Козлодуй /ОССЕИВОК/

pdf2011 - Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на Община Козлодуй

pdf2007 - Правилник за устройството и дейността на общинския съвет за енергийна ефективност на община Козлодуй

 

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?