Структура

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Николинка Тодорова

 

Работно време

 

 

Приемен ден

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 


ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИТърсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook