Структура

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Мая Занева

 

Работно време

Понеделник – 08,00 – 12,00 ч.

Вторник – 13,00 – 17,00 ч.

Сряда – 08,00 – 12,00 ч.

Четвъртък – 13,00 – 17,00 ч.

Петък – 08,00 – 12,00 ч.

 

Приемен ден

Вторник – 14,30 – 17,00 ч.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ


Ангел Лалюв
Стела Бачийска
Стефан Александров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ


Мая Занева
Ангел Лалюв
Стела Бачийска
Стефан Александров
Велислав Торбов
Марийка Коларова
Симеон СимеоновПОСТОЯННИ КОМИСИИ


1. Комисия по бюджет, финанси и общинска собственост;
2. Комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
3. Комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
4. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
5. Комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
6. Комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото;
7. Комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество;
8. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда;

9. Комисия по ЗПКОНПИ


ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


ПП “ГЕРБ”
“Местна коалиция “Козлодуй”
“Местна коалиция (БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook