Структура

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Николинка Тодорова

 

Работно време

 

 

Приемен ден

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и общинска собственост;
2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
3. Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности;
5. Постоянна комисия по законност, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
6. Постоянна комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото;
7. Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество;
8. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната
9. Комисия по ЗПКОНПИ

 


ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ПП „ГЕРБ”

„БСП за България”Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?