„Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

„Център за социална рехабилитация и интеграция”, 

с. Бутан

thumb_csri

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е разкрит на 14.02.2006 г.

В момента работи с капацитет 30 места и разполага с три бази:
с. Бутан, ул. ”Г. Димитров”, потребители са

предимно възрастни хора и хора с увреждания;
с. Бутан, кв. ”Надежда”, където работи с деца от малцинствата; деца, отпаднали от училище или с риск от отпадане; деца с девиантно поведение; деца в риск и т.н.;
в село Гложене, където засега се предлага само медицинска рехабилитация.

В ЦСРИ работи екип от специалисти, който включва: управител, социален работник, трудотерапевт, педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, мед. сестра, санитар.
ЦСРИ извършва дейности в следните направления:

 • Медицинска рехабилитация;
 • Социални консултации;
 • Образователно и професионално ориентиране;
 • Изготвяне на индивидуални програми за социално включване;
 • Други.

Част от услугите, които предоставя ЦСРИ, са:  

 • Социални консултации и административна помощ;
 • Информиране за видовете и условията за ползване на различни услуги (общински, административни, правни, здравни и др.);
 • Осигуряване на информация и помощ за включване в различни програми;
 • Включване в групи по интереси с цел създаване на социални контакти;
 • Различна по вид терапия – музикална терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство, кукло и приказотерапия, фотография и др.;
 • Трудотерапия – шивачество, цветарство, градинарство, зоотерапия, битови умения, разговорна терапия и други;
 • Създаване на умения и навици с цел по-лесно включване в обществото;
 • Административно обслужване на нуждаещи се хора – попълване на молби и формуляри, съдействие при изготвяне на документи и др.;
 • Съдействие при настаняване в социално или здравно заведение;
 • Придружаване при посещение на лекар и др., когато лицето е трудноподвижно;
 • Помощ при закупуване на храна и лекарства;
 • Запознаване със законови и подзаконови нормативни документи, правилници и др.;
 • Домашни посещения;
 • Помощ при обучението на деца с образователни дефицити;
 • Професионално ориентиране;
 • Робата с родители на деца с проблеми;
 • Работа с деца, отпаднали или с риск от отпадане от училище;
 • Физикално лечение по назначение от специалист;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Рехабилитация на лежащо болни по домовете;
 • Медицински манипулации – измерване на кръвно налягане и кръвна захар;
 • Консултиране за определен режим на живот и диети, съобразени със здравния статус на лицето;
 • Организиране на срещи с различни специалисти;
 • Организиране на лекции и беседи на различна тематика;
 • Други.

 

thumb_socdom3

Адрес: с. Бутан – 3326, общ. Козлодуй

ул. „Георги Димитров” № 82

тел.: 09168 / 2580 - с.Бутан

моб.тел.: 0886409255 - с.Бутан

e-mail: csri_butan@abv.bg

Управител: Силвия Момчилова


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи