Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

jpgТаблица на българските граждани 0620


 Във връзка с предстоящите на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

кмета на общината и кметовете на кметства за:

 

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България – до 14.04.2014г

docПриложение №13

 

 2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - от гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 04.05.2014 г. включително.

docПриложение №19

 

 3. Заявления за вписване по настоящ адрес - от гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 10.05.2014 г. включително

docПриложение №16

 

 4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, в срок до 17.05.2014 г. включително.

docПриложение №11

 

 5. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, в срок до 17.05.2014 г. включително.

docПриложение №12

 

 6. Заявление за дописване в избирателните списъци по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право 

да гласуват, но са пропуснати, в срок до 23.05.2014 г. включително 

docПриложение №14

 

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 0973/85 834; 85 845 


docПубличен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място

docПодадени заявления за гласуване по настоящ адрес


  1. Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до - Текуща страница
  2. Съобщения
  3. СИК
  4. РИК
  5. ЦИК
  6. Заповеди

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи