Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Етажна собственост

 1. Подрубрика: Нормативни документи
 2. Подрубрика: Закон за етажна собственост
 3. Подрубрика: Примерен правилник за вътрешния ред
 4. Подрубрика: Уведомление за регистрация на управителен съвет
 5. Подрубрика: Уведомление за регистрация на сдружение на собствениците
 6. Подрубрика: Регистър етажна собственост
 7. Подрубрика: Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 1. Примерен правилник - стр. 2
 2. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 19, ВХ. А
 3. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. Г
 4. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 78, ВХ. А
 5. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 2, ВХ. А
 6. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 26
 7. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 84, ВХ. В
 8. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. В
 9. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 27
 10. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6, ВХ. А
 11. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. В
 12. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 37
 13. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 14
 14. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 1А (нулев)
 15. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17, вх. В
 16. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 15
 17. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 21, ВХ. В
 18. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 38
 19. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 34, ВХ. А
 20. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 80, ВХ. А
 21. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 16
 22. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. Б
 23. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 84, ВХ. Б
 24. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 6, ВХ. Б
 25. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. В
 26. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 12
 27. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 8, ВХ. А
 28. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 4, ВХ. А
 29. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 3, ВХ. В
 30. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. Г
 31. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. Б
 32. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 30
 33. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. А
 34. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 24
 35. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 1, ВХ. А
 36. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 5, ВХ. Б
 37. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 8, ВХ. Б
 38. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 9, ВХ. В
 39. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 9, ВХ. Б
 40. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 4, ВХ. Б
 41. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. В
 42. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 80, ВХ. Б
 43. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 44
 44. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 12А, ВХ. Б
 45. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 2, ВХ. Б
 46. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. А
 47. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 87, ВХ. В
 48. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 7, ВХ. А
 49. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 52
 50. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 74, ВХ. В
 51. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65А, ВХ. А
 52. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66В
 53. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 72, ВХ. Б
 54. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. “Радецки-2”, ВХ. Г
 55. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 25
 56. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. А
 57. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. Г
 58. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 76, ВХ. Б
 59. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. “Радецки1”, ВХ. Б
 60. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. А
 61. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 6, ВХ. А
 62. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 11, ВХ. А
 63. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 70
 64. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. А
 65. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 43
 66. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 74, ВХ.Е
 67. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 17, вх. Б
 68. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 7, ВХ.Б
 69. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 72, ВХ.В
 70. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 51
 71. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. Б
 72. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 3, ВХ. Б
 73. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 75, ВХ. В
 74. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 40
 75. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 77, ВХ. Б
 76. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 41
 77. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 53
 78. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 79, ВХ. В
 79. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 32
 80. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 7, ВХ. В
 81. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 74, ВХ. Б
 82. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 18, ВХ. Б
 83. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66Б, ВХ. Б
 84. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66Б, ВХ. А
 85. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 76, ВХ. А
 86. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 58
 87. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 77, ВХ. А
 88. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. Б
 89. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 49
 90. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. В
 91. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66А, ВХ. Б
 92. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 55
 93. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 10, ВХ. А
 94. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 11, ВХ. В
 95. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. Радецки-1, ВХ. А
 96. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 31
 97. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 72, ВХ. А
 98. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 39
 99. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. Б
 100. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 47
 101. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 61, ВХ. В
 102. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. Б
 103. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. Г
 104. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 56
 105. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 11, ВХ. Б
 106. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 13
 107. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 48
 108. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. Д
 109. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 12А, ВХ. А
 110. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65, ВХ. Б
 111. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. Б
 112. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 54
 113. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 76, ВХ. Г
 114. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 15, ВХ. В
 115. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 57
 116. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 1, ВХ. Б
 117. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 78, ВХ. В
 118. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 77, ВХ. Г
 119. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 1, ВХ. В
 120. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66А, ВХ. В
 121. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 86, ВХ. Б
 122. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 78, ВХ. Б
 123. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. Г
 124. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. Д
 125. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 78, ВХ. Д
 126. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. Б
 127. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. Г
 128. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. Г
 129. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 46
 130. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 10А
 131. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. Б
 132. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2А, ВХ. В
 133. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. В
 134. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. А
 135. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. А
 136. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2А, ВХ. А
 137. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 2, ВХ. В
 138. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6А, ВХ. А
 139. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. Б
 140. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 15, ВХ. А
 141. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 36
 142. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 87, ВХ. А
 143. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 12А, ВХ. В
 144. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. Б
 145. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. В
 146. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. Г
 147. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. А
 148. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2А, ВХ. Б
 149. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2, ВХ. Г
 150. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. Д
 151. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6, ВХ. Б
 152. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. А
 153. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. Б
 154. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 11, ВХ. Г
 155. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. А
 156. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2, ВХ. Б
 157. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 21, ВХ. Б
 158. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16А, ВХ. А
 159. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20А, ВХ. А
 160. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. В
 161. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. Г
 162. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 74, ВХ. Г
 163. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН” № 97, БЛОК 82, ВХ. А
 164. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. Б
 165. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79, ВХ. А
 166. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. А
 167. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. Б
 168. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16А, ВХ. Г
 169. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. Г
 170. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 21, ВХ. А
 171. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20, ВХ. А
 172. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16А, ВХ. B
 173. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “Паисий Хилендарски” № 2, БЛОК 213, ВХ. А
 174. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 61, ВХ. Г
 175. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17А, ВХ. Б
 176. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. В
 177. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. Г
 178. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. Г
 179. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. А
 180. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 80, ВХ. В
 181. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “Паисий Хилендарски”, БЛОК 2, ВХ. Б
 182. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6А, ВХ. Б
 183. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20А, ВХ. Б
 184. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. В
 185. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А БЛ. 87, ВХ. Б
 186. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. А
 187. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. А
 188. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20, ВХ. Б
 189. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. В
 190. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. А
 191. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 84, ВХ. А
 192. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН”, № 82, ВХ. Б
 193. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 15, ВХ. Г
 194. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 86, ВХ. А
 195. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 3, ВХ. А
 196. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. В
 197. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. А
 198. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6А, ВХ. В
 199. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 35
 200. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. Г
 201. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 11, ВХ. А
 202. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. В
 203. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65, ВХ. А
 204. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. А
 205. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17, ВХ. А
 206. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 75, ВХ. Б
 207. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 18, ВХ. А
 208. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 61, ВХ. А
 209. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. Г
 210. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 33
 211. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 10, ВХ. Б
 212. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. В
 213. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. Б
 214. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. В
 215. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17, ВХ. Б
 216. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6, ВХ. В
 217. С. ХЪРЛЕЦ, УЛ. “Ал. Стамболийски” № 2, БЛ. А
 218. С. ХЪРЛЕЦ, УЛ. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 2, БЛ.Б
 219. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66А, ВХ. А
 220. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2, ВХ. А
 221. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65А, ВХ. Г
 222. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. В
 223. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 74, ВХ. А
 224. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 74, ВХ. Д
 225. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 45
 226. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 11, ВХ. В
 227. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. В
 228. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН”, № 82, ВХ. А
 229. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 9, ВХ. А
 230. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН”, № 82, ВХ. В
 231. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “Паисий Хилендарски”№2, БЛОК 2, ВХ. А
 232. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 78, ВХ. Г
 233. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 75, ВХ. А
 234. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. Б
 235. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 76, ВХ. А
 236. В ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. А
 237. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17А, ВХ. А
 238. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. А-
 239. Закон за етажна собственост - стр. 3
 240. Закон за етажна собственост
 241. Нормативни документи
 242. Уведомление за регистрация на сдружение на собствениците
 243. Уведомление за регистрация на управителен съвет
 244. Примерен правилник за вътрешния ред
 245. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
 246. Регистър етажна собственост

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи