Етажна собственост

 1. Подрубрика: Нормативни документи
 2. Подрубрика: Закон за етажна собственост
 3. Подрубрика: Примерен правилник за вътрешния ред
 4. Подрубрика: Уведомление за регистрация на управителен съвет
 5. Подрубрика: Уведомление за регистрация на сдружение на собствениците
 6. Подрубрика: Регистър етажна собственост
 7. Подрубрика: Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 1. Примерен правилник - стр. 2
 2. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 19, ВХ. А
 3. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. Г
 4. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 78, ВХ. А
 5. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 2, ВХ. А
 6. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 26
 7. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 84, ВХ. В
 8. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. В
 9. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 27
 10. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6, ВХ. А
 11. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. В
 12. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 37
 13. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 14
 14. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 1А (нулев)
 15. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17, вх. В
 16. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 15
 17. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 21, ВХ. В
 18. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 38
 19. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 34, ВХ. А
 20. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 80, ВХ. А
 21. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 16
 22. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. Б
 23. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 84, ВХ. Б
 24. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 6, ВХ. Б
 25. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. В
 26. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 12
 27. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 8, ВХ. А
 28. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 4, ВХ. А
 29. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 3, ВХ. В
 30. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. Г
 31. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. Б
 32. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 30
 33. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. А
 34. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 24
 35. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 1, ВХ. А
 36. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 5, ВХ. Б
 37. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 8, ВХ. Б
 38. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 9, ВХ. В
 39. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 9, ВХ. Б
 40. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 4, ВХ. Б
 41. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. В
 42. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 80, ВХ. Б
 43. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 44
 44. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 12А, ВХ. Б
 45. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 2, ВХ. Б
 46. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. А
 47. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 87, ВХ. В
 48. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 7, ВХ. А
 49. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 52
 50. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 74, ВХ. В
 51. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65А, ВХ. А
 52. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66В
 53. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 72, ВХ. Б
 54. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. “Радецки-2”, ВХ. Г
 55. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 25
 56. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. А
 57. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. Г
 58. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 76, ВХ. Б
 59. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. “Радецки1”, ВХ. Б
 60. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. А
 61. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 6, ВХ. А
 62. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 11, ВХ. А
 63. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 70
 64. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. А
 65. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 43
 66. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 74, ВХ.Е
 67. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 17, вх. Б
 68. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 7, ВХ.Б
 69. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 72, ВХ.В
 70. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 51
 71. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. Б
 72. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 3, ВХ. Б
 73. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 75, ВХ. В
 74. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 40
 75. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 77, ВХ. Б
 76. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 41
 77. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 53
 78. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 79, ВХ. В
 79. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 32
 80. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 7, ВХ. В
 81. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 74, ВХ. Б
 82. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 18, ВХ. Б
 83. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66Б, ВХ. Б
 84. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66Б, ВХ. А
 85. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 76, ВХ. А
 86. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 58
 87. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 77, ВХ. А
 88. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. Б
 89. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 49
 90. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 63, ВХ. В
 91. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66А, ВХ. Б
 92. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 55
 93. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 10, ВХ. А
 94. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 11, ВХ. В
 95. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. Радецки-1, ВХ. А
 96. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 31
 97. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 72, ВХ. А
 98. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 39
 99. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. Б
 100. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 47
 101. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 61, ВХ. В
 102. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. Б
 103. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. Г
 104. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 56
 105. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 11, ВХ. Б
 106. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 13
 107. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 48
 108. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. Д
 109. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 12А, ВХ. А
 110. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65, ВХ. Б
 111. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. Б
 112. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 54
 113. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 76, ВХ. Г
 114. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 15, ВХ. В
 115. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 57
 116. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 1, ВХ. Б
 117. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 78, ВХ. В
 118. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 77, ВХ. Г
 119. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 1, ВХ. В
 120. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66А, ВХ. В
 121. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 86, ВХ. Б
 122. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 78, ВХ. Б
 123. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. Г
 124. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. Д
 125. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 78, ВХ. Д
 126. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. Б
 127. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. Г
 128. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. Г
 129. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 46
 130. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 10А
 131. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. Б
 132. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2А, ВХ. В
 133. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. В
 134. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. А
 135. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. А
 136. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2А, ВХ. А
 137. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 2, ВХ. В
 138. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6А, ВХ. А
 139. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. Б
 140. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 15, ВХ. А
 141. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 36
 142. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 87, ВХ. А
 143. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 12А, ВХ. В
 144. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. Б
 145. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. В
 146. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. Г
 147. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. А
 148. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2А, ВХ. Б
 149. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2, ВХ. Г
 150. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. Д
 151. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6, ВХ. Б
 152. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. А
 153. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. Б
 154. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 11, ВХ. Г
 155. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. А
 156. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2, ВХ. Б
 157. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 21, ВХ. Б
 158. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16А, ВХ. А
 159. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20А, ВХ. А
 160. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. В
 161. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 18, ВХ. Г
 162. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 74, ВХ. Г
 163. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН” № 97, БЛОК 82, ВХ. А
 164. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. Б
 165. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79, ВХ. А
 166. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. А
 167. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. Б
 168. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16А, ВХ. Г
 169. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. Г
 170. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 21, ВХ. А
 171. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20, ВХ. А
 172. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16А, ВХ. B
 173. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “Паисий Хилендарски” № 2, БЛОК 213, ВХ. А
 174. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 61, ВХ. Г
 175. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17А, ВХ. Б
 176. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. В
 177. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 14, ВХ. Г
 178. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. Г
 179. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 7, ВХ. А
 180. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 80, ВХ. В
 181. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “Паисий Хилендарски”, БЛОК 2, ВХ. Б
 182. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6А, ВХ. Б
 183. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20А, ВХ. Б
 184. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. В
 185. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А БЛ. 87, ВХ. Б
 186. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. А
 187. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. А
 188. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 20, ВХ. Б
 189. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 62, ВХ. В
 190. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. А
 191. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 84, ВХ. А
 192. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН”, № 82, ВХ. Б
 193. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 15, ВХ. Г
 194. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 86, ВХ. А
 195. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 3, ВХ. А
 196. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. В
 197. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. А
 198. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6А, ВХ. В
 199. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 35
 200. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 83, ВХ. Г
 201. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 11, ВХ. А
 202. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 13, ВХ. В
 203. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65, ВХ. А
 204. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 1, ВХ. А
 205. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17, ВХ. А
 206. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 75, ВХ. Б
 207. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 18, ВХ. А
 208. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 61, ВХ. А
 209. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 67, ВХ. Г
 210. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 33
 211. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 10, ВХ. Б
 212. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 19, ВХ. В
 213. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. Б
 214. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 22, ВХ. В
 215. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17, ВХ. Б
 216. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 6, ВХ. В
 217. С. ХЪРЛЕЦ, УЛ. “Ал. Стамболийски” № 2, БЛ. А
 218. С. ХЪРЛЕЦ, УЛ. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 2, БЛ.Б
 219. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 66А, ВХ. А
 220. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 2, ВХ. А
 221. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 65А, ВХ. Г
 222. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 16, ВХ. В
 223. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 74, ВХ. А
 224. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 74, ВХ. Д
 225. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 45
 226. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 11, ВХ. В
 227. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2, БЛ. 64, ВХ. В
 228. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН”, № 82, ВХ. А
 229. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 1, БЛ. 9, ВХ. А
 230. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “ЛЕНИН”, № 82, ВХ. В
 231. С. ГЛОЖЕНЕ, УЛ. “Паисий Хилендарски”№2, БЛОК 2, ВХ. А
 232. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2а, БЛ. 78, ВХ. Г
 233. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 75, ВХ. А
 234. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 71, ВХ. Б
 235. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 76, ВХ. А
 236. В ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 79А, ВХ. А
 237. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 3, БЛ. 17А, ВХ. А
 238. ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 85, ВХ. А-
 239. Закон за етажна собственост - стр. 3
 240. Закон за етажна собственост
 241. Нормативни документи
 242. Уведомление за регистрация на сдружение на собствениците
 243. Уведомление за регистрация на управителен съвет
 244. Примерен правилник за вътрешния ред
 245. Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
 246. Регистър етажна собственост

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи