Съобщения

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

pdfСЪОБЩЕНИЕ на звена " Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 05.10.2014г. Районна избирателна комисия - Враца ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, на 25.09.2014 г. /четвъртък/ в 17.00 ч. в Актовата зала на СОУ”Св.св.Кирил и Методий”-гр.Козлодуй.


pdfПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВА НА СИК В МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ГР. КОЗЛОДУЙ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05 ОКТОМВРИ 2014Г.


 pdfПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014Г., КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 28 АВГУСТ 2014Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:30ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ НА ЕТАЖ 2.

docПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 2


  1. Съобщения - Текуща страница
  2. СИК
  3. РИК
  4. ЦИК
  5. Избирателен списък
  6. Заповеди

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи