Общинска администрация - Избори 2013

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с предстоящите на 12 май 2013 г. избори за избиране на народни представители

Община Козлодуйуведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до

кмета на общината и кметовете на кметства за:

 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - отгласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 11.04.2012 г. включително.

doc -Приложение №24

 

2. Заявления за вписване по настоящ адрес - от гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 27.04.2013 г. включително 

doc -Приложение №20

 

3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, в срок до 04.05.2013 г. включително.

doc -Приложение №15

 

4. Заявление за дописване в избирателните списъци по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право

да гласуват, но са пропуснати, в срок до 10.05.2013 г. включително

doc -Приложение №16

 

5. Заявление за вписване в избирателните списъци по постоянен адрес – от гласоподаватели, живеещи извън

Р България, но ще се намират в страната в изборния ден, в срок до 10.05.2013 г. включително

doc -Приложение №25

 


  1. Общинска администрация - Избори 2013 - Текуща страница

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи