Защита при бедствия


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН за защита при бедствия на община Козлодуй, част ОСНОВНА  

pdfПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ „ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ“ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

pdfПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА „ПОЖАРИ“ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

pdfПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ“ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

pdfПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ“ В ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

СИГНАЛИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНАТА ОБСТАНОВКА

 

docЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 

docПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРИ

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ ВИЕЛИЦИ

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВИ (АМОНЯК ИЛИ ХЛОР)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

docДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАПЛАХИ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ

 

pdf МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЖИЛИЩАТА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook