Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

Дата на публикуване: 27.09.2018 09:10

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2020 Г.
                                          (към 19 май 2020 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Еднолични търговци

1.

ЕТ "ВЕЛТОМ-95-ВЕЛИСЛАВ ТОМОВ", гр. Козлодуй

№ 2-2

ВР 6288 СА

2.

ЕТ "САТУРН - Ф - ЦВЕТАН ПЕТКОВ", гр. Козлодуй

№ 5-1

ВР 7757 ВВ

3.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

4.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

5.

ЕТ "АСЯ ИВАНОВА НОНОВА", гр. Козлодуй

№ 23

ВР 9034 ВТ

6.

ЕТ "ЮЛИ ОУ ДЖИ - ОГНЯН ОГНЯНОВ", гр. Козлодуй

№ 26-3

ВР 9771 СС

Юридически лица

7.

"АН ДЖИ" ЕООД, гр. Козлодуй

№ 18-3

ВР 5672 СВ

8.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД, гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

9.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД, гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи