„Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУ)
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ДЦДМУ е комплекс от социални услуги, който създава условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Осигуряват се целодневна, полудневна грижа и почасови консултации със специалисти.  

В Дневния център са разработени следните програми за подкрепа:

  • Развитие на потенциала и повишаване на социализацията на потребителите, която включва слените модули: Ефективна комуникация; Умението за изслушване на другите; Модели за опознаване на другите; Поведенчески модели; Справяне с несигурността; Социални и граждански умения; Арт-терапия; Музикотерапия; Трудотерапия.
  • Формиране и развитие на знания и умения по български език, математика, социален свят, изобразително изкуство, КТД.
  • Развитие на социалните умения на потребителите, включващо следните модули: Комуникативни умения; Знания за живота; Грижа за себе си; Трудово възпитание; Ежедневни умения; Ориентация; Нравствено възпитание.
  • Подобряване и преодоляване на езиково-говорните нарушения.
  • Развитие на двигателните способности на потребителите, включващо модулите: Обща раздвижваща гимнастика; Специализирана гимнастика; Вертикализация.

 

Потребители на услугата са деца и младежи с увреждания от 3 до 35 години и техните семейства.

Към Дневния център  работи мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра и трудотерапевт.

 

Услугите са безплатни за деца до 18 години.

За потребителите на целодневна грижа е осигурен транспорт.


        


Адрес:
гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша  сграда „Неутрон”

тел./факс: 0973/80598

моб. тел.: 0885 37 59 47

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg
Управител: Ина Лилова


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи