гр. Уайтхевън, област Западна Кумбрия, Великобритания

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

Побратимяване между Общински съвет Коупланд, гр. Уайтхевън, област Западна Кумбрия, Великобритания и Община Козлодуй


http://www.copelandbc.gov.uk/


Информация за гр. Уайтхевън


Разположена на западната част на Кумбрия община Коупланд заема територия от около 284 квадратни мили, като две трети от тях са част от националния парк “Езерна област”. С общо население около 70 000 жители тя се разпростира по западното крайбрежие на Кумбрия от Уайтхевън на север до Милъм на юг. Вътрешността на Общината е заета от долините на Енердейл, Уесдейл, Ескдейл и Дънърдейл.


В Коупланд се намират най-дълбокото езеро – Уестуотър и най-високата планина в Англия – връх Скафлел. Районът се характеризира с прекрасна западна крайбрежна ивица която контрастира и се допълва с планините и езерата разположени на изток в Националния парк.


По-голямата част от населението живее в тясната брегова ивица, от която град Уайтхевън е главното населено място. Разположен на брега в западната част на Езерната област този хубав град е създаден в средата на 18 век, като главно пристанище за износ на въглища и тютюн и предлага много красиви архитектурни образци от този период, то е и едно от трите най големи пристанища в страната.

Историческото пристанище с неговите живописни древни стени, ветроходния и риболовния флот са напълно възстановени със чудесна гледка към морето, крайбрежни улици и кейове с морски скулптури.


Градът  е носител на 2 престижни национални награди. Притежава богата архитектура от времето на крал Джордж и е бил един от първите пост-средновековни градове с изграден с успоредно (мрежово) улично планиране.


Разрастваща се туристическа дестинация, Уайтхевън е началото на колоездачния маршрут “От Бряг до Бряг” и има редица връзки със САЩ – бабата на Джордж Вашингтон е погребана в града, а през 1778 Джон Поул Джоунс (основателя на Американския военен флот) води първата и единствена битка на Британска земя от американски войски. Градът е характерен с редица невероятни атракции включващи “История на ромът” – (тъмната страна на Уайтхевън), която предлага вълнуващи преживявания изследвайки връзките между Карибите, търговията на роби и Кралският флот. “The Beacon” (Фарът), където можете да се насладите на гледки и звуци от миналото, настоящето и бъдещето на Уайтхевън, и музеят на миньорите „Haig Colliery”, където можете да проследите отблизо местната миньорска история.


Инициирането на кампании за набиране на допълнителни инвестиции подпомагат местната власт да се създаде програма за целогодишни мероприятия, които имат за цел привличането на външни посетители. Такъв вид мероприятие е т.нар. „Уайтхевънски морски фестивал”, който се провежда на всеки 2 години. При откриването си през 1999 г. за един уикенд привлича 80,000 посетители, през 2001г. това число се увеличава на 115,000 а през 2003 –та на 150,000 посетители.


Инвестициите на частния сектор в кафета и ресторанти осигурява оживен и изтънчен нощен живот, на който се наслаждават всички слоеве на обществото.Фактическото побратимяване между местните власти на двата града е осъществено с любезното съдействие на Министерство на търговията и промишлеността /МТП/на Великобритания.


Идеята за побратимяването възниква през февруари 2005 година, по време на посещение на работна група от гр. Козлодуй в Западна Кумбрия, Великобритания, организирано с цел обмяна на опит във връзка с преодоляване на социалните последици от закриването на ядрени мощности по Програма „Социални  последици” на Министерство на търговията и промишлеността /МТП/на Великобритания.


През юни 2005 година след посещение на тогавашния кмет на гр. Уайтхевън – съветника Норман Кларксон в община Козлодуй се дава реален старт на съвместните дейности и на 21 юни 2006 година в гр. Уайтхевън, Великобритания се подписва първата част на Договора за сътрудничество.


Втората част на документа, описващ детайлно областите на сътрудничество и Плана за действие за 2006-2007 г. се подписват на 7 ноември 2006 година в гр. Козлодуй, по време на посещението на Председателя на Общински съвет Коупланд – съветник Илейн Уудбърн и Корпоративния директор на Общински съвет Коупланд – Фъргюс МакМороу.


В плана за действие за периода 2006-2007 година бяха определени следните приоритетни съвместни дейности за този период, а именно:


-      Консултации и подпомагане на Община Козлодуй в процеса на разработване на Стратегията за развитие на туризма;


-      Работно посещение в област Западна Кумбрия на експерти от Община Козлодуй за обучение и обмяна на опит по финансиращи програми на ЕС


Същото се осъществи с финансовата подкрепа на Програма „Социални последици” на Министерство на търговията и промишлеността /МТП/на Великобритания през декември 2006 година.


-      Изготвяне на проектно предложение по програмата на ЕС – Леонардо да Винчи през 2007 г.


Проектното предложение “Обучение за социално-икономическо възстановяване от затваряне на ядрени мощности” бе изготвено от общинска администрация Козлодуй и бе подадено на 28 март 2007 година в ИА на програмата в България.

Проектът имаше за цел да надгради обучителните умения на обучители работещи в сферата на социалното и икономическото възстановяване и обновяване на Община Козлодуй, вследствие на социалните последици от затварянето на енергоблокове І – ІV на АЕЦ Козлодуй. Основните целеви групи, които се включиха бяха от публичния сектор, полу-публични организации, организации от нестопанския сектор и доброволчески организации, работещи основно в сферата на социално-икономическото възстановяване, и които имат обучителни и лидерски функции, не само в своите организации, но и в други такива, с които те работят.

Основните цели на проекта включваха:

 1. Създаване на модел за обучение на обучители и практици в сферата на социално-икономическото развитие на община Козлодуй.
 2. Подобряване уменията в сферата на социално-икономическото развитие и обновление, чрез обмяна на опит с други европейски държави.
 3. Създаване на модел на стабилно и практично сътрудничество между обучители и практици от Община Козлодуй и Община Коупланд, Обединено Кралство и подпомагане процесите на културното сближаване на двата региона.

През 2007 година Община Козлодуй и ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ на ЕК по Програмата за учене през целия живот се подписа договор за финансиране на проектното предложение с регистрационен номер LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166178.


Чрез този проект се даде възможност на обучители работещи в сферата на социално-икономическото развитие и обновяване да участват в такъв род обучения в друга европейска страна и да почерпят от техния опит в тази насока. Проведените обмени задоволиха потребностите им от надграждане на личното им и професионално развитие. Преките бенефициенти по проекта откриха нови възможности за прилагане на иновативни подходи в служебните им задължения и предаване на техния опит на други контрагенти.


Един от най-важните резултати от проекта са контактите, създадени между различните институции от двата региона и възникналите идеи за бъдещо сътрудничество, които се родиха по време на проведените обмени.


Създадоха се устойчиви връзки и обмяна на опит между представителите на изпращащите  и приемащите организации.


-      Съвместно разработване на проектно предложение по Програма „Citizens for Europe”;


-      Създаване на съвместна УЕБ – страница, посветена на побратимяването;


През периода на проведеното работно посещение през декември 2006 година на експертите от община Козлодуй в област Западна Кумбрия бяха обсъдени детайли по създаването на съвместната УЕБ-страница и възможностите за нейното финансиране, а именно чрез проекти по програми и проекти на ЕС.-      Търсене на възможност за създаване на виртуална връзка с цел улесняване на комуникацията;


Между община Козлодуй и Общински съвет Коупланд съществува възможност за постоянна връзка, чрез съвременните интернет канали. Всяка от страните има отговорни за това лица, които отговарят за осъществяване на контакти и кореспонденция между двете институции.-      Търсене на партньори за бъдещи връзки в сферата на образованието, културата, младежта, спорта, здравеопазването и социалните грижи, както и за проекти по опазване на културно-историческото наследство на двете общини.

 1. гр. Уайтхевън, област Западна Кумбрия, Великобритания - Текуща страница
 2. 2
 3. Текущи проекти
 4. Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”
 5. Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”
 6. Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“
 7. Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца” І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска ”
 8. Регионална програма за заетост и обучение
 9. Национална програма „Помощ за пенсиониране”
 10. Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй”
 11. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"
 12. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй”
 13. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”
 14. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”
 15. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”
 16. Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”
 17. Проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“
 18. Проект “Оборудване и обзавеждане на Обществена трапезария в град Козлодуй”
 19. Проект “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”
 20. Програма \\"Клио"
 21. Проект \\"Подкрепа за достоен живот"
 22. Проект „Нови възможности за грижа”
 23. Проект „Обучения и заетост за младите хора”
 24. Екип
 25. “Благоустрояване пространството източно от Читалище “Христо Ботев” в гр.Козлодуй
 26. “Общински покрит пазар в гр.Козлодуй”
 27. Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Социални жилища” кв.Янтра, упи І кв. 2гр.Козлодуй
 28. „Защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до отоплителна централа Козлодуй” гр.Козлодуй
 29. Обслужваща инфраструктура на защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до отоплителна централа гр.Козлодуй
 30. “Изграждане, ремонт и реконструкция с промяна на предназначението на Туристическа хижа”, гр.Козлодуй – в “Център за отдих, свободно време и спорт”
 31. „Реконструкция на читалище „Христо Ботев” в гр.Козлодуй, ІІ-ри етап „Салон и сцена”, упиІІІ кв.248 гр.Козлодуй
 32. Проект “Възстановяване елементите на уличното пространство на улици \\"Христо Ботев\\" и \\"Радецки\\", гр. Козлодуй”
 33. Проект „Сценично оборудване сцена и довършване на читалня в Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”
 34. Проект „Съвместно управление и превенция на наводненията между Община Козлодуй и Община Калафат от двете страни на река Дунав”
 35. “Доставка на детски съоръжения за детски площадки”
 36. “Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй” 
 37. “Почистване и обособяване на зона за спорт и отдих в междублоково пространство в Жилищен комплекс 3 – Юг, град Козлодуй”
 38. “Изграждане на хандбално игрище с изкуствено тревно покритие и трибуни в с. Гложене”
 39. “Изграждане на канализационен колектор VIA в участъка от бл. 32 до Отоплителна централа в гр. Козлодуй”
 40. ”Ремонт на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Бутан”
 41. „Създаване и функциониране на услугата “Защитено жилище” за възрастните хора с интелектуално изоставане”
 42. „Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск в Община Козлодуй”
 43. “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Козлодуй”
 44. “Грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение”
 45. „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” – Община Козлодуй
 46. „Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Козлодуй – регион Оряхово”
 47. Проект „Ремонт, обновяване, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ „Радост” - с. Гложене и 2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий – с.Бутан” в община Козлодуй”
 48. “Община Козлодуй – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”
 49. “Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и 258 в гр. Козлодуй”
 50. “Трансграничен модел за природна консервация и устойчиво използване на природните ресурси по поречието на река Дунав”
 51. “Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй”
 52. Източник на финансиране:
 53. “Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”
 54. „Благоустрояване на зона за отдих в община Козлодуй – създаване на зелена, сигурна и достъпна среда за нас и децата ни!”
 55. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй”
 56. Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Козлодуй и Мизия”
 57. Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй
 58. "И аз имам семейство"
 59. Реализирани проекти
 60. ПРОЕКТИ - СПИСЪК
 61. Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй
 62. Членство в международни организации
 63. В процес на разработка и оценка
 64. Проект “Канализация по ул. “Георги Димитров” в гр. Козлодуй”
 65. Проект „Приеми ме 2015”
 66. Община Бекет, Република Румъния
 67. Побратимени градове

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи