МБАЛ “Св.Иван Рилски “-ЕООД

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

МБАЛ Св.Иван Рилски -ЕООД


Болницата се състои от четири функционално обособени стръктурни блока:


КОНСУЛТАТИВНО –ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети:

- вътрешен кабинет

- неврологичен кабинет

- педиатричен  кабинет

- акушеро-гинекологичен кабинет

- хирургичен кабинет

- кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

- Отделение по образна диагностика

- Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична  

- ТЕЛК

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Вътрешно отделение - 34 легла. В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания: гастроентерологични, кардиологични, нефрологични, заболявания на дихателната система, диагностика и лечението на сърдечно-съдови, белодробни и ендокринни заболявания.

Неврологично отделение - 12 легла.

Отделение по педиатрия - 10 легла-диагностично уточняване и лечение на деца

Акушеро-гинекологично отделение - 15 легла-обслужва родилки,гинекологично болни и бременни жени

Хирургично отделение - 14 легла - заболявания в областта на коремната хирургия, съдовата система, ортопедична и травматологична патология

Отделение по нервни болести - 12 легла

ОАИЛ-6 легла - комплексно постоперативно лечение, обезболяване, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.

Отделение по физикално и рехабилитационна медицина-14 легла - Заболявания на опорно-двигателния апарат.

Операционен блок

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара.

.

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

- Административен отдел;

- Стопански отдел;

- Помощни служби;

 

За контакти :МБАЛ “Св.Иван Рилски “ ЕООД

ул. ”Кирил и Методий” №1

Номератор:0973/8 12 11

Факс:0973/8 07 14

E-mail:mbal_kz@mail.bgmbal_kz@abv.bg

Управител : Д-р Дилян Петров тел: 0878690751

Главна мед.сестра: Господинка Йорданова  тел: 85 250

Дежурен лекар:85 236


  1. МБАЛ “Св.Иван Рилски “-ЕООД - Текуща страница
  2. МЦ”ЗДРАВЕ 1”ЕООД
  3. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи