Сметка за местни данъци и такси

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

Сметка за местни данъци и такси

 

IBAN с-ка  № BG 62 CECB 9790 8416 1448 00 , банков код BIC – CECB BGSF

Централна кооперативна банка АД - клон Враца

 

 

Списък на използваните кодове за вид плащане за сметка 7311 “Разпределяеми приходи на местните бюджети” 

 

44 14 00 – Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници

 

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви върху данъка

 

44 22 00 – Данък върху наследствата

 

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви върху данъка

 

44 24 00 – Такса битови отпадъци и лихви върху таксата

 

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

 

44 28 00 – Туристически данък

 

44 34 00 – Други данъци и лихви върху тях

 

44 65 00 – Глоби

 

44 80 07  – Административни услуги

 

Плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи