В общинският бюджет постъпват следните местни данъци

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

В общинският бюджет постъпват следните местни данъци

 

1.    Данък върху недвижимите имоти
2.    Данък върху наследствата
3.    Данък върху даренията
4.    Данък при възмездно придобиване на имущества
5.    Данък върху превозните средства
6.    Патентен данък
7.    Туристически данък
8.    Други местни данъци, определени със закон 

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи