Бюджет 2010

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

Уважаеми съграждани,
Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г. обнародван в ДВ брой 99 от 15.12.2009г., Закона за общинските бюджети, Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, община Козлодуй организира публично обсъждане на проекта за бюджет за 2010 г. Проектът ще бъде внесен за разглеждане и приемане на заседание на Общински съвет – Козлодуй през месец февруари 2010 година.

pdfПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2010г.

pdfПротокол от публично обсъждане на бюджета за 2010 г.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА  01.01.2010г. ДО 31.12.2010г.


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи