Бюджет 2016

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

pdfБюджет на община Козлодуй за 2016г.

pdfТримесечен отчет на Бюджет 2016

pdfРешение на Общински съвет Козлодуй №59 от 28.01.016 за Приемане на Бюджета на Община Козлодуй 2016г

pdfПриложение 1 към Решение 59 на Общински съвет Козлодуй - Приходи

pdfПриложение 2 към Решение 59 на Общински съвет Козлодуй - Разходи

 


 

pdfПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016г.

pdfОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г.-31.12.15г.

pdfРЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ №119


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи