Парламентарни избори 2017

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10
  1. Подрубрика: Заповеди
  2. Подрубрика: Избирателен списък
  3. Подрубрика: ЦИК
  4. Подрубрика: РИК
  5. Подрубрика: СИК
  6. Подрубрика: Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Козлодуй уведомява лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии
на територията на общината, че изплащането на еднократното възнаграждение за провеждане на
избори за народни представители на 26.03.2017 г. ще се извършва ЛИЧНО на лицата
/срещу документ за самоличност/
от 30.03.2017 г., след 10:00 ч. на касата на общината, етаж ІІ, стая 204.

Заплащането е съгласно решение на ЦИК № 4131-НС от 26.01.2017г.

 

Г Р А Ф И К

за получаване от СИК /секционни избирателни комисии/ на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г. в заседателна зала на 1 етаж в сградата на Община Козлодуй

25 март 2017 г.

1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус по секциите в населените места.
Автобусът, който ще превозва представителите на СИК от селата, ще тръгне в 13:30 ч. от сградата на кметство Крива бара и ще мине поетапно през останалите села.

2. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с подсигурени от общинска администрация служебни автомобили по секциите в града.

Председател на СИК, секретар и член от различни политически партии, като присъствието на председателя е наложително, да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.

 

Обучение на членове на СИК /Секционни избирателни комисии/

 

На 19 март 2017 г. (неделя) в Актовата зала на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй от 16.30 часа ще се проведе обучение за членовете на СИК /Секционни избирателни комисии/.

За членовете от населените места е организиран транспорт, както следва: Автобус на фирма „Антон Иванов” ще чака в 15:30 ч. пред сградата на кметство Крива бара, след което ще мине през основните спирки на с. Бутан, Гложене и Хърлец.

В 18:00 ч. автобус ще чака на паркинга пред СУ „Св. Св. Кирил и Методий” за да върне хората обратно по селата.

 

docРешение № 128-НС на РИК Враца относно: Определяне на членове от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за провеждане на обучение на членовете на СИК в изборния район и приемане на график за обучението

 

Разяснителна кампания на ЦИК - Избори за Народно събрание 2017

 

Обучителен материал за СИК в страната

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс

 

Видео клипове:

Кой има право да гласува в парламентарните избори 2017

Гласуване на избиратели с увреждания

Бюлетина и начин на гласуване

Гласуване с преференция

 

Аудио клипове

 

pdfИнформационна брошура за парламентарните изборите 2017

pdfИнформационно табло

 

pdfОбразец на бюлетината за гласуване

 

pdfПокана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

docПриложение 1 и Приложение 2

docРешение № 13-НС на РИК Враца относно: Определяне общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии, определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Враца за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански, съобразно Методика на Централната избирателна комисия, приета с Решение № 4237-НС/07.02.2017 г. на ЦИК

docРешение № 4182-НС на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.

docРешение № 4183-НС на ЦИК относно: жребий при попълване съставите на СИК

docРешение № 4237-НС на ЦИК относно: Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. (без съставите на ПСИК)

docМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. (без съставите на ПСИК)

 

docХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г.

 


УКАЗ № 59 от 24.01.2017 г. за разпускане на 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.


Издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Pазпускам 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Издаден в София на 24 януари 2017 г.

 


  1. Парламентарни избори 2017 - Текуща страница

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи