Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум 2016

 1.  Подрубрика: Заповеди
 2. Подрубрика: Избирателен списък
 3. Подрубрика: ЦИК
 4. Подрубрика: РИК
 5. Подрубрика: СИК
 6. Подрубрика: Съобщения

Община Козлодуй уведомява лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии
на територията на общината, че изплащането на еднократно възнаграждение за провеждане на
втори тур за президентски избори на 13.11.2016 г. ще се извършва ЛИЧНО на лицата
/срещу документ за самоличност/
от 16.11.2016 г., след 10:00 ч. на касата на общината, етаж II, стая 204.

Заплащането е съгласно решение на ЦИК с № 3377 - ПВР/НР от 16.08.2016 г.

 

Г Р А Ф И К

за получаване на изборните книжа и материали за нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката 
на 13 ноември 2016г. 
в заседателна зала на 1 етаж
в Община Козлодуй

12 ноември 2016 г.


1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус по секциите в населените места.

2. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с подсигурени от общинска администрация служебни автомобили по секциите в града.

Председател на СИК, секретар и член от различни политически партии, като присъствието на председателя е наложително, да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.

Автобусът ще тръгне в 13:30 ч. от сградата на кметство Крива бара и ще мине поетапно през останалите села.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Козлодуй уведомява лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии
на територията на общината, че изплащането на еднократното възнаграждение за провеждане на
президентски избори и национален референдум на 06.11.2016 г. ще се извършва ЛИЧНО на лицата
/срещу документ за самоличност/
от 09.11.2016 г., след 10:00 ч. на касата на общината, етаж ІІ, стая 204.

Заплащането е съгласно решение на ЦИК с № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г.

 

Г Р А Ф И К

за получаване на изборните книжа и материали за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум
на 06 ноември 2016г. 
в заседателна зала на 1 етаж
в Община Козлодуй

05 ноември 2016 г.


1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус по секциите в населените места.

2. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с автомобили по секциите в града.

Председател на СИК, секретар и член от различни политически партии, като присъствието на председателя е наложително, да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.

 

Обучение на членове на СИК /Секционни избирателни комисии/

 

На 31 октомври 2016 г. в Актовата зала на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй от 16.30 часа ще се проведе обучение за членовете на СИК /Секционни избирателни комисии/.

За членовете от населените места е организиран транспорт, както следва: Автобус на фирма „Антон Иванов” ще чака в 15:30 ч. пред сградата на кметство Крива бара, след което ще мине през сградите на кметствата на с. Бутан, Гложене и Хърлец.

В 18:00 ч. автобус ще чака на паркинга пред СУ „Св. Св. Кирил и Методий” за да върне хората обратно по селата.

 

docИнформация на органите за пожарна безопасност и защита на населението във връзка с изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 

docРешение №24 на РИК Враца относно: назначаване на СИК на територията на община Козлодуй за изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

pdfПокана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насочени на 6 ноември 2016г.

docПриложение 1 и Приложение 2

docРешение № 11 на РИК Враца относно: Определяне общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии, определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016г., разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести район – Врачански, съобразно Методика на Централната избирателна комисия, обявена с Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 г. на ЦИК

docРешение № 3524-ПВР/НР на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

docМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и общините в него в изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

 

 docХронограма за избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016г

 

РЕШЕНИЕ

за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 4, чл. 86, ал. 1, чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4 от Изборния кодекс

РЕШИ:

Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. (неделя).

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

Свързани страници:

 1. Избирателен списък
 2. РИК
 3. ЦИК
 4. Съобщения
 5. СИК
 6. Заповеди

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи