Местни избори и национален референдум 2015

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10
  1. Подрубрика: Заповеди 
  2. Подрубрика: Избирателен списък
  3. Подрубрика: ЦИК
  4. Подрубрика: ОИК
  5. Подрубрика: СИК
  6. Подрубрика: Съобщения

 

  

 

Избирателна активност в община Козлодуй

xlsкъм 10 часà

xlsкъм 13 часà

xlsкъм 17 часà

xlsкъм 19 часà

Образци на удостоверения, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден

pdfОбразец 1

pdfОбразец 2

pdfОбразец 3

pdfОбразец 4

Разяснителна кампания на ЦИК - местни избори 2015

 

Видео клипове:

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания

Избирателни списъци и избирателни секции

 

Аудио клипове

 

Гласуване в местни избори 2015 г.

Информационна брошура избора за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Кой има право да избира общински съветници и кметове

Бюлетини и начин на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове

Гласуване на избиратели с увреждания

 

 

Видео клипове:

Кой има право да гласува в националния референдум

Гласуване на избиратели с увреждания

Избирателни списъци и избирателни секции

 

Аудио клипове

 

Информационна брошура за национален референдум на 25.10.2015 г.

Кой може да гласува в националния референдум

Бюлетина и начин на гласуване в националния референдум

Гласуване на избиратели с увреждания

pdfИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

 pdfРешение №36 на ОИК Козлодуй от 13.09.2015 г.

ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за  изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

pdfРешение №35 на ОИК Козлодуй от 13.09.2015 г.

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 21 от 11.09.2015г. на ОИК -Козлодуй

pdfРешение №21 на ОИК Козлодуй от 11.09.2015г.

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

 pdfПокана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ в Община Козлодуй за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25-ти октомври 2015г.

docПриложение 1 и Приложение 2 - Предложение за състав на СИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25-ти октомври 2015г.

 РЕШЕНИЕ НА ЦИК №1984-МИ/НР София, 08.09.2015

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

docМетодически указания за определяне съставите на СИК на териториите на общините в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. (без съставите на ПСИК)

 pdfПокана за провеждане на консултации за сформиране състав на Общинска избирателна комисия /ОИК/ в Община Козлодуй за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25-ти октомври 2015г.

docПриложение 1 и Приложение 2 - Предложение за състав на ОИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25-ти октомври 2015г.

РЕШЕНИЕ НА ЦИК №1524-МИ/НР София, 18.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на общинските избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 docХронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

docxИзборен кодекс 

В сила от 05.03.2014 г.
Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

  Гласуване в местни избори 2015 г. - разяснителна презентация


ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ No 162

На основание чл.98, т. 1 от Конституцията на Република България и чл.4, ал.1 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Издаден в София на 10 август 2015г.

Президент на републиката:                                                          Министър на правосъдието:

Росен Плевнелиев                                                                        Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.

 УКАЗ No 163

На основание чл.98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 28.07.2015г.,обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 58от 31.07.2015г., и чл.14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

ПОСТАНОВЯВАМ:

Определям 25 октомври 2015г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.

Издаден в София на 10 август 2015г.

Президент на републиката:                                                         Министър на правосъдието:

Росен Плевнелиев                                                                       Христо Иванов

Подпечатан с държавния печат.

  

 


  1. Местни избори и национален референдум 2015 - Текуща страница

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи