Избори 2014 НС
  1.  Подрубрика: Заповеди
  2. Подрубрика: Избирателен списък
  3. Подрубрика: ЦИК
  4. Подрубрика: РИК
  5. Подрубрика: СИК
  6. Подрубрика: Съобщения

pdfПисмо до политическите партии и коалиции относно премахване в срок на поставените агитационните материали

 xlsПредварителни разултати от изборите за Народно събрание за община Козлодуй на 05.10.2014г.

 

 Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители за Народно събрание

на 05.10.2014 г.

Разяснителна кампания

Аудио клипове:

Избирателни списъци, активно избирателно право и избирателни секции

Гласуване по настоящ адрес

Гласуване с подвижна избирателна кутия

Допълнително включване за гласуване с подвижна избирателна кутия

Гласуване на ученици и студенти

Списък на заличените лица

Начин на гласуване

 УКАЗ № 201 от 5.08.2014 г. за разпускане на 42-то Народно събрание на 6 август 2014 г.

и насрочване на избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 65 от 6.08.2014 г.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Разпускам ХLII Народно събрание на 6 август 2014 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Издаден в София на 5 август 2014 г.

doc ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

 pdfИЗБОРЕН КОДЕКС 

Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм., бр. 35 от 22.04.2014 г., в сила от 22.04.2014 г., бр.
53 от 27.06.2014 г.

Заповеди

Избирателен списък

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook