Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - Преброяване 2021


Започна набирането на преброители за Преброяване 2021










Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. За община Козлодуй необходимите преброители са 64, а контрольори тринадесет. 

 

Най-подходящи са хора, които имат минимум средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Информация за обработка на лични данни


От 15 юли 2020 г. започва кампания по преброяване на сградния фонд на територията на Република България. Процесът е част от кампанията по преброяване на населението и жилищния фонд и ще продължи 2 месеца, до 15 септември. През това време петима регистратори ще правят обходи в гр. Козлодуй и населените места и ще отбелязват всички обекти, които се обитават от лица, включително административни сгради, хотели, къщи за гости, предприятия.
Петимата ни регистратори ще се легитимират с баджове, те са обучени от представители на НСИ. Важно е гражданите да знаят, че все още не преброяваме населението. Никой няма да влиза в домовете им, затова призоваваме за внимание. Регистраторите ще проверяват чрез мобилно устройство и карта само и единствено наличието на имота в база данни. Молим, ако гражданите имат въпрос относно преброяването или въпрос, касаещ кои са поименно регистраторите, да ни потърсят на телефон: 0973/85 820 или 0973/85 848. Реалното преброяване на населението ще се случи в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г.”, информира Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй и председател на общинската преброителна комисия.

Пълната информация за преброяването може да се проследи на следния линк: https://census2021.bg/




pdf Заповед № РД-05-485/09.06.2020 г. за назначаване на временна Общинска преброителна комисия за община Козлодуй

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи