Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии

Заседание на Постоянната комисия по Законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 27.07.2020 г. от 18.00 ч.
24.07.2020

Заседание на Постоянната комисия по Бюджет, финанси и общинска собственост на 27.07.2020 г. от 17.30 ч.
24.07.2020

Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията,строителство и жилищна политика на 27.07.2020 г. от 17.15 ч.
24.07.2020

Заседание на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост на 27.07.2020 г. от 17.15 ч.
24.07.2020

Заседание на Постоянната комисия по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда на 27.07.2020 г. от 17.00 ч.
24.07.2020

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 27.07.2020 г. от 16.45 ч.
24.07.2020

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?