Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии

Заседание на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество на 03.06.2020 г. от 17.00 часа
29.05.2020

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост на 22.05.2020 г. от 17.00 часа
19.05.2020

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 22.05.2020 г. от 17.30 часа
19.05.2020

Заседание на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост на 22.05.2020 г. от 16.30 часа
19.05.2020

Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика на 22.05.2020 г. от 16.30 часа
19.05.2020

Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 20.05.2020 г. от 17.00 ч.
18.05.2020

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook