Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 27.12.2019 г. от 17.00 часа
23.12.2019

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост  на 27.12.2019 г. от 17.00 часа
23.12.2019

Заседание на Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда на 27.12.2019 г. от 16.30 часа
23.12.2019

Заседание на Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда на 17.12.2019 г. от 16.30 часа
13.12.2019

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 17.12.2019 г. от 18.00 часа
13.12.2019

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост  на 17.12.2019 г. от 17.00 часа
13.12.2019

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook