Дневен ред за заседанията на Постоянните и други комисии

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост на 28.01.2020 г. от 18.00 часа
24.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество на 27.01.2020 г. от 17.30 часа
24.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 28.01.2020 г. от 17.00 часа
24.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 27.01.2020 г. от 16.30 часа
24.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по земеделие и горско стопанство и опазване на околната среда на 27.01.2020 г. от 17.00 часа
24.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост на 27.01.2020 г. от 17.30 часа
24.01.2020

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook