Съкратен вариант на решенията

Решение № 1 до № 3
08.11.2019

ПРОТОКОЛ № 1 от 05.11.201г.


Решение № 1

Избира за Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова
Решение № 2 Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.
Решение № 3 Създава 5-членна временна комисия в състав: Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Елица Орманова, Дучко Петров и Биляна Стояновска със задача: Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook