Почетен гражданин на град Козлодуй

Дата на публикуване: 10.04.2019 08:46

Почетен гражданин на град КозлодуйИме, презиме, фамилия №  и дата на решението на Общинския съвет Област на дейност Мотиви
1.

Борис Илиев Иванов
(посмъртно)


Реш. № 142 по прот. № 8/

30. 05.2008 г.

Образование,
култура,
учител

Многобройни и значими заслуги към образователното дело в Република България и изключител принос за откриването на гимназия в с. Козлодуй през 1946 г.

2.
Вилем Александър Ван Ее

 
 

Реш. № 143 по прот. № 8 от

30. 05.2008 г.
 

Дипломация, 
Посланик на Кралство Холандия в Република България

 

Изключителна подкрепа за адаптацията на Република България към нормите и културата на Европейския съюз.

3.  
Симеон Иванов Йонов
(посмъртно)

Реш. № 208 по прот. № 24 от  15.12.2016 г. Образование,
култура,
учител 

Голям принос за откриването на гимназия в с. Козлодуй през 1946 г. и активно участие в националното движение за трезвеност и читалищната самодейност.

Значителен принос за издигане на образователното и културно равнище на местното общество.

 
4.  
Тодор Маринов Доневски
(посмъртно)

Реш. № 209 по прот. № 24 от

15.12.2016 г. 

Образование,

култура 

Голям принос за откриването на гимназия в с. Козлодуй през 1946 г. и активно участие в читалищната и библиотечната дейност. Значителен принос за издигане на  културното равнище на местното общество.

 
5.   

Проф. д.п.н.

Марин Лазаров Андреев
(посмъртно)

 

Реш. № 624 по прот. № 63 от

28.03.2019 г.

Наука,

педагогика,
дидактика 
Учен с международна известност. Изключителен принос за развитието на педагогическата наука в Република България, създава нова дидактика и поставя основите на науката Педагогическа социометрия. 
6.   Проф. Спас Тодоров Доневски


Реш. № 625 по прот. № 63 от

28.03.2019 г. 

Наука,

култура 

За многобройни и значими заслуги за развитието на художественото образование в Република България. Един от  създателите на нова  специалност Промишлен дизайн в Националната художествена академия .

 

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи