Общинска администрация

 1.  Подрубрика: Структура на общинска администрация

 2.  Подрубрика: Кмет на Община Козлодуй

 3.  Подрубрика: Заместник кметове на Община Козлодуй

 4.  Подрубрика: Секретар на Община Козлодуй

 5.  Подрубрика: Кметове на кметства

 6.  Подрубрика: Устройствен правилник на Община Козлодуй

 7.  Подрубрика: Етичен кодекс

 8.  Подрубрика: Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 9.  Подрубрика: Заповеди на кмета на общината

 10.  Подрубрика: Програма за управление и отчети на община Козлодуй

 11.  Подрубрика: Награди и отличия

 12.  Подрубрика: Побратимени градове

   

 


 1. Етичен кодекс
 2. Устройствен правилник на Община Козлодуй
 3. Заместник кметове на Община Козлодуй
 4. Програма и отчети 2015 - 2019
 5. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2017 г.
 6. Видимите резултати на община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 година
 7. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2018 г.
 8. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2019 - 2023 година
 9. Заповеди на кмета на общината
 10. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2010г.
 11. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2012 г.
 12. Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
 13. Секретар на Община Козлодуй
 14. Кметове на кметства
 15. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
 16. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2016 г.
 17. Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2015 - 2019 година
 18. Награди и отличия
 19. Сертификат за кредитен рейтинг
 20. Анкетна карта
 21. Програма за управление на община Козлодуй за периода 2011 - 2015 година
 22. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2013 г.
 23. Отчет за изпълнение на програмата за управление през 2014г.
 24. Отчет за работата на кмета към месец юли 2016 г.
 25. Кмет на Община Козлодуй
 26. Структура на общинска администрация

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи