Обяви и съобщения

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2018 г.
20.08.2019

Свободни работни места към 15.08.2019г. - Дирекция "Бюро по труда"
16.08.2019

ЧЕЗ планови прекъсвания - 12.08.2019 г. - 16.08.2019 г.
16.08.2019

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания (ЦНСТПЛФУ), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”
08.08.2019

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания (ЦНСТПЛФУ), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Медицинска сестра”
08.08.2019

Община Козлодуй започна прием на документи за включване в механизма за лична помощ
07.08.2019

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook