Реализирани проекти


13.05.2019
Проект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй"   Източник на финансиране: Предприятие за управление на дейностите по опазването на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Договор за БФП № 9990/ 11.11.2014г. Стойност на проекта:  1 900 700,95 лв. Продължителност: От 2015 до 2018 г. Цели: Подобряване на екологичните характеристики на района, чрез закриване и рекултивация на нерегламентираното сметище; предотвратяване на отрицателното въздействие върху компонентите на околната...

13.05.2019
Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 8: „Техническа помощ” Процедура „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ BG16RFOP001-8.003 Административен договор за БФП № BG16RFOP001-8.003-0011-C01/26.09.2016 г. Стойност на проекта: 35 323,82 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цел на проекта: Повишаване на административния капацитет на служителите на Община...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. Стойност на проекта: 89 205,87 лв. Продължителност на проекта: 19 месеца Цел на проекта:  Повишаване на енергийната ефективност на...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. Стойност на проекта: 170 880, 41 лв. Продължителност на проекта: 19 месеца Цел на...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г. Стойност на проекта: 666 907,15 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цели на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на сградите...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-00181-C01/20.10.2016 г. Стойност на проекта: 810 022,26 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цели на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на еднофамилни и многофамилни...

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи