Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Реализирани проекти


13.05.2019
Проект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй"   Източник на финансиране: Предприятие за управление на дейностите по опазването на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Договор за БФП № 9990/ 11.11.2014г. Стойност на проекта:  1 900 700,95 лв. Продължителност: От 2015 до 2018 г. Цели: Подобряване на екологичните характеристики на района, чрез закриване и рекултивация на нерегламентираното сметище; предотвратяване на отрицателното въздействие върху компонентите на околната...

13.05.2019
Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 8: „Техническа помощ” Процедура „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ BG16RFOP001-8.003 Административен договор за БФП № BG16RFOP001-8.003-0011-C01/26.09.2016 г. Стойност на проекта: 35 323,82 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цел на проекта: Повишаване на административния капацитет на служителите на Община...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. Стойност на проекта: 89 205,87 лв. Продължителност на проекта: 19 месеца Цел на проекта:  Повишаване на енергийната ефективност на...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. Стойност на проекта: 170 880, 41 лв. Продължителност на проекта: 19 месеца Цел на...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г. Стойност на проекта: 666 907,15 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цели на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на сградите...

13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-00181-C01/20.10.2016 г. Стойност на проекта: 810 022,26 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цели на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на еднофамилни и многофамилни...

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи