Съобщения

Дата на публикуване: 14.09.2021 09:17


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и  Народно събрание на 14 ноември 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 18:00 ч. на 30.10.2021 г.:
- doc Приложение № 30-ПВР/НС
- Гражданите също могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/, без да е необходимо идентификация с електронен подпис.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg, до 18:00 ч. на 30.10.2021 г.:
 - doc Приложение № 39-ПВР/НС

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 18:00 ч. на 30.10.2021 г.:
- doc Приложение № 34-ПВР/НС

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 06.11.2021 г.:
- doc Приложение № 26-ПВР/НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Информационен център”, етаж I, и в съответните кметства. 

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.“ - „Съобщения“ https://www.kozloduy.bg/section-1753-content.html. За информация тел: 0973/85 853; 85 820

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

- През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/

pdf Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК
pdf Указ на президента за насрочване на избори за Народно събрание
pdf Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Наименование Брой тегления
Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc 9 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc 1 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 0 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ.doc 1 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ.doc"
Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК 5 Изтегли документ с име "Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК"
Указ на президента за насрочване на избори за Народно събрание 2 Изтегли документ с име "Указ на президента за насрочване на избори за Народно събрание"
Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент 4 Изтегли документ с име "Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент"
  1. Съобщения - Текуща страница
  2. СИК
  3. РИК
  4. ЦИК
  5. Избирателен списък
  6. Заповеди

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи