Съобщения

Дата на публикуване: 18.05.2021 09:02

 

График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии,

Създадени са графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:

Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.

С оглед спазване на максимални противоепидемични мерки изборните книжа ще се предоставят на 10.07.2021 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:  

  • За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26:

тръгване от кметство Крива бара в 12:45 часа;

тръгване от кметство Бутан в 13:00 часа;

пристигане в сградата на Община Козлодуй в 13:45 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.

 

  • За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

тръгване от кметство Гложене в 14:00 часа;

тръгване от кметство Хърлец в 14:15 часа;

пристигане в сградата на Община Козлодуй в 14:30 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Ивеко” рег. № ВР 9012 ВС.

  • Предоставянето на изборните книжа ще се извърши в следните часове:

13:30 часа – СИК № 23, 24, 25, 26.

14:40 часа – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

15:30 часа – СИК № 1, 2, 6, 5;

15:50 часа – СИК № 3, 7, 8, 9, 27; При сформиране на СИК №28 се получават материали в посочения час.

16:20 часа – СИК № 4, 10, 11; При сформиране на СИК №15 в МБАЛ се получават материали в посочения час.

16:40 часа – СИК № 12, 13, 14.

 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове.

Всяка секционна избирателна комисия, освен задължителните изборни книжа, консумативи и техника, ще получи допълнително маски, ръкавици, три вида дезинфектанти (за ръце, за под, за повърхности), мокри и сухи кърпи, термометри.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg, до 17:00 ч. на 05.07.2021 г.:
-  doc Приложение № 14-НС

2. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в срок до 10.07.2021 г.:

- doc Приложение № 10-НС

3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, в срок от 01.07.2021 г. до изборния ден включително:
doc Приложение № 1 към Решение № 350-НС/30.06.2021 г.


Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. 

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 11 юли 2021“ - „Съобщения“ https://www.kozloduy.bg/subsection-1546-content.html.  За информация тел: 0973/85 834; 85 851

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

 - През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Електронни услуги, свързани с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Козлодуй

 

Община Козлодуй уведомява, че на 04.07. (неделя) от 15.00 часа ще се проведе обучение на всички членове на секционните избирателни комисии в община Козлодуй. Обучението ще се състои в Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Козлодуй. Трима представители на  Районна избирателна комисия – Враца ще обучат представителите на секционните избирателни комисии, включително и за работа със специализирани устройства за машинно гласуване.

Членовете на СИК/ПСИК за община Козлодуй са общо 221 броя.

 

График на транспорта за членовете на СИК/ПСИК от кметствата:

Автобус рег. №ВР 1871

14:00 – спирка с. Крива бара (СИК 26 Крива бара)

14:15 – спирка кметство с. Бутан (СИК 23-24-25 Бутан)

14:30 – спирка център Гложене (СИК 22 от Гложене)

 

Автобус рег. № ВР 7434

14:30 – спирка център Гложене (СИК 19-20-21 Гложене)

14:40 – спирка център Хърлец (СИК 16-17-18 Хърлец)

 

На връщане двата автобуса ще върнат членовете на СИК/ПСИК след приключване на обучението на същите автобусни спирки.

 

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

 

На 4 юли, неделя между 13.00 – 14:45 часа в безистена на община Козлодуй ще е налично специализирано устройство за машинно гласуване. Демонстрация на гласуване с машини ще направят представители на РИК, Враца.

Канят са гражданите, които желаят да направят машинно гласуване да посетят сградата на община Козлодуй в посочените часове.

Подробности на телефон 0973/ 85 851

Гласуване с машина (без субтитри)


Гласуване с машина (със субтитри)

pdf Образци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 26.06.2021 г.:
-  doc Приложение № 12-НС
- Гражданите също могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/, без да е необходимо идентификация с електронен подпис.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg, до 17:00 ч. на 26.06.2021 г.:
-  doc Приложение № 14-НС

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 17:00 ч. на 26.06.2021 г.:
-  doc Приложение № 18-НС

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 03.07.2021 г.:
 -  doc Приложение № 8-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. 

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 11 юли 2021“ - „Съобщения“ https://www.kozloduy.bg/subsection-1546-content.html.  За информация тел: 0973/85 834; 85 851

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

 - През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/pdf ХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)


УКАЗ № 130 от 10.05.2021 г. за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


Издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г. 

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Pазпускам Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Издаден в София на 10 май 2021 г.

Президент на Републиката:
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова


Наименование Брой тегления
Приложение № 1 към Решение № 350-НС/30.06.2021 г. 1 Изтегли
Образци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден 2 Изтегли
Приложение № 10-НС 3 Изтегли
Приложение № 8-НС 5 Изтегли
Приложение № 18-НС 6 Изтегли
Приложение № 14-НС 7 Изтегли
Приложение № 12-НС 10 Изтегли
ХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 15 Изтегли

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи