СИК

Дата на публикуване: 09.02.2021 15:20

График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии,

В съществуващата безпрецедентна световна ситуация, свързана с COVID-19, Община Козлодуй се стреми да организира изборния процес максимално безопасно за Вас и за всички граждани. Във връзка с това от общинска администрация Козлодуй са създадени графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:

Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.

С оглед спазване на максимални противоепидемични мерки изборните книжа ще се предоставят на 03.04.2021 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:  

  • За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК № 23, 24, 25, 26:

тръгване от кметство Крива бара в 12:45 часа;

тръгване от кметство Бутан в 13:00 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.

  • За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

тръгване от кметство Гложене в 14:00 часа;

тръгване от кметство Хърлец в 14:15 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Ивеко” рег. № ВР 9012 ВС.

  • Предоставянето на изборните книжа ще се извърши в следните часове:

13:30 часа – СИК № 23, 24, 25, 26.

14:40 часа – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

15:30 часа – СИК № 1, 2, 6, 5;

15:50 часа – СИК № 3, 7, 8, 9, 27, 28;

16:20 часа – СИК № 4, 10, 11, 15;

16:40 часа – СИК № 12, 13, 14.

 

 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове.

Всяка секционна избирателна комисия, освен задължителните изборни книжа, консумативи и техника, ще получи допълнително маски, ръкавици, три вида дезинфектанти (за ръце, за под, за повърхности), мокри и сухи кърпи, термометри.


pdf Решение № 131-НС/24.03.2021 г. на РИК-Враца относно назначаване на секционни избирателни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Козлодуй за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
pdf Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г.
pdf Методически указанния на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК
pdf Решение № 2261-НС/19 март 2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
pdf Решение № 2206-НС/11 март 2021 г. на ЦИК относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци
pdf Решение № 65-НС/08.03.2021 на РИК-Враца относно: Определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
pdf Решение № 19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Приложение № 1 към Решение №19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца
Приложение №2 към Решене № 19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца
pdfРешение № 15-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

pdfРешение № 14-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
pdfПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 г.
doc Приложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК
pdf Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2021 г. (без съставите на ПСИК)
pdf Решение № 2062-НС/16 февруари 2021 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименование Брой тегления
Решение № 131-НС/24.03.2021 г. на РИК-Враца относно назначаване на секционни избирателни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Козлодуй за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 60 Изтегли документ с име "Решение № 131-НС/24.03.2021 г. на РИК-Враца относно назначаване на секционни избирателни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) на територията на община Козлодуй за изборите за народни представители на 4 април 2021 г."
Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. 41 Изтегли документ с име "Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г."
Методически указанния на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК 40 Изтегли документ с име "Методически указанния на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК"
Решение № 2261-НС/19 март 2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 50 Изтегли документ с име "Решение № 2261-НС/19 март 2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г."
Решение № 2206-НС/11 март 2021 г. на ЦИК относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци 43 Изтегли документ с име "Решение № 2206-НС/11 март 2021 г. на ЦИК относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци"
Решение № 65-НС/08.03.2021 на РИК-Враца относно: Определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 46 Изтегли документ с име "Решение № 65-НС/08.03.2021 на РИК-Враца относно: Определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г."
Решение № 19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 60 Изтегли документ с име "Решение № 19-НС/26.02.2021 на РИК-Враца относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за народни представители на 4 април 2021 г."
СИК Козлодуй – Приложение № 1 към Реш. 19-без ЕГН-ОК.xlsx 80 Изтегли документ с име "СИК Козлодуй – Приложение № 1 към Реш. 19-без ЕГН-ОК.xlsx"
СИК Козлодуй – Приложение № 2 – без ЕГН към Реш 19.xlsx 51 Изтегли документ с име "СИК Козлодуй – Приложение № 2 – без ЕГН към Реш 19.xlsx"
ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 г. 95 Изтегли документ с име "ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 г."
Решение № 15-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 64 Изтегли документ с име "Решение № 15-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на допълнителните секционни избирателни комисии, включително секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в комисиите в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г."
Решение № 14-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 96 Изтегли документ с име "Решение № 14-НС/17 февруари 2021 г. на РИК-Враца относно: определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г."
Приложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК 82 Изтегли документ с име "Приложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК"
Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2021 г. (без съставите на ПСИК) 64 Изтегли документ с име "Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2021 г. (без съставите на ПСИК)"
Решение № 2062-НС/16 февруари 2021 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 81 Изтегли документ с име "Решение № 2062-НС/16 февруари 2021 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г."

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи