Поименен състав и контакти

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

 

Общински съветници

Политическа принадлежност

 

Ангел Лалюв ПП ГЕРБ 
Валентин Паньовски  ПП ГЕРБ 
Веселка Цветкова  ПП ГЕРБ 
Гълъбин Младенов  ПП ГЕРБ 
Драгомир Маринов  ПП ГЕРБ 
Светослав Спасов ПП ГЕРБ 
Емилиян Кузов  ПП ГЕРБ 
Любомир Йотов  ПП ГЕРБ 
Мая Йонова  ПП ГЕРБ 
Николинка Тодорова  ПП ГЕРБ 
София Зайкова  ПП ГЕРБ 
Анатолий Абаров  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
Таня Пенкева  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Даниела Цолова  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 
Дучко Петров  Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ) 
Милен Сибинов Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ) 
Симеон Симеонов  Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ) 
Юлиян Тошев  Местна коалиция БДЦ (ПП СДС, ПП НФСБ, ПП АБВ, ПП БДЦ) 
Стефан Спасов  Местна коалиция НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) 
Йордан Димитров  Местна коалиция НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) 
Биляна Стояновска  ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

1.

Николинка Тодорова -  председател

obsavetkozloduy@kozloduy.bg

predsedatelobs@kozloduy.bg

0886776683 

2.

Ангел Лалюв  anishou@abv.bg  0898522267 

3.

Валентин Паньовски  vpanyovski@abv.bg  0887805845 

4.

Веселка Цветкова  cvetkova_1998@abv.bg  0887622577 

5.

Гълъбин Младенов  galabin_mladenov@abv.bg  0885309974 

6.

Драгомир Маринов  dragomir.angelov.marinov@gmail.com  0883372721 

7.

Светослав Спасов  scspasov@gmail.com  0884250015 

8.

Емилиян Кузов  emiliqnkuzov89@yahoo.com  0884650204 

9.

Любомир Йотов  lubomir.czp@mail.bg  0899120997 

10.

Мая Йонова  maiayonova@abv.bg  0878552303 

11.

София Зайкова  sofiq_zaikova@abv.bg  0884024446 

12.

Анатолий Абаров  a.abarov@abv.bg  0888566710 

13.

Таня Пенкева  t.penkeva@abv.bg 0884686184

14.

Даниела Цолова  danielacolova@abv.bg  0876199244 

15.

Дучко Петров  d_petrov@aer-bg.com  0899940650 

16.

Милен Сибинов sibinov@abv.bg 0887097951

17.

Симеон Симеонов  moniagro@abv.bg  0899940655 

18.

Юлиян Тошев  toshev_v@abv.bg  0888724207 

19.

Стефан Спасов  stefan.spasov.spasov@abv.bg  0897035588 

20.

Йордан Димитров  altrans_56@abv.bg  0899178238 

21.

Биляна Стояновска  zdrave1_kozloduy@abv.bg  0888240696 

 1. Поименен състав и контакти - Текуща страница
 2. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 3. Архив на Правилници на Общински съвет
 4. Правилници на Общински съвет
 5. Наредби на Общински съвет
 6. Архив на Наредби на Общински съвет
 7. Комисия по ЗПКОНПИ
 8. Състави на Постоянните комисии
 9. Програма за дейността на Общински съвет
 10. Материали за предстоящо заседание
 11. Структура
 12. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 13. Етичен кодекс
 14. Проекти на нормативни актове
 15. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 16. Решение 0017 до 0032
 17. Начало
 18. Решение №409 до №424
 19. Решение №454 до №464
 20. Решение №537 до №550
 21. Начало
 22. Начало
 23. Решение 0274 до 0282
 24. Решение 0304 до 0323
 25. Решение 0366 до 0380
 26. Решение 0453
 27. Решение 0485
 28. Решение 0524 до 0542
 29. Решение 580 до 599
 30. Решение 580 до 599
 31. ПРОТОКОЛ №1
 32. ПРОТОКОЛ №6
 33. ПРОТОКОЛ №11
 34. ПРОТОКОЛ №16
 35. ПРОТОКОЛ №21
 36. ПРОТОКОЛ №26
 37. ПРОТОКОЛ №31
 38. ПРОТОКОЛ №36
 39. ПРОТОКОЛ №41
 40. ПРОТОКОЛ №46
 41. ПРОТОКОЛ №51
 42. Решение №1 до №99
 43. Решение №100 до №127
 44. Решение №128 до №132
 45. Решение №134 до №141
 46. Решение №142 до №159
 47. Решение №160 до №174
 48. Решение №175 до №191
 49. Решение №192 до №232
 50. Решение № 233 до № 252
 51. Решение № 253 до № 267
 52. Решение № 268 до № 269
 53. Решение №270 до №292
 54. ПРОТОКОЛ № 1
 55. ПРОТОКОЛ № 32
 56. Начало
 57. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 58. Мандат 2015 - 2019
 59. Предстоящо
 60. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 61. Нормативни актове
 62. test
 63. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 64. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 65. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 66. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 67. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 68. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 69. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 70. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 71. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 72. Актове
 73. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 74. Протокол № 2/24.11.2015г.
 75. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 76. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 77. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 78. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 79. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 80. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 81. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 82. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 83. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 84. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 85. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 86. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 87. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 88. Протокол № 42 /05.12.2017
 89. Протокол № 67/13.08.2019
 90. Протокол № 19/27.09.2016г.
 91. Протокол № 68/12.09.2019г.
 92. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 93. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 94. Протокол № 21/08.11.2016г.
 95. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 96. Функции
 97. Протокол №44/11.01.2018г.
 98. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 99. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 100. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 101. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 102. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 103. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 104. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 105. Протокол № 22/17.11.2016г.
 106. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 107. Структура и контакти
 108. ПРОТОКОЛ № 42
 109. ПРОТОКОЛ № 47
 110. ПРОТОКОЛ № 52
 111. Решение 0141А до 0143
 112. Решение 0186 до 0187
 113. Протокол № 3/10.12.2015г.
 114. Протокол № 4/04.01.2016г.
 115. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 116. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 117. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 118. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 119. Протокол № 9/07.03.2016г.
 120. Протокол № 10/31.03.2016г.
 121. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 122. Протокол № 11/18.04.2016г.
 123. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 124. Протокол № 13/25.06.2016г.
 125. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 126. Протокол № 70/15.10.2019г.
 127. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 128. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 129. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 130. Протокол № 66/24.06.2019г.
 131. ПРОТОКОЛ № 21
 132. ПРОТОКОЛ № 22
 133. ПРОТОКОЛ № 23
 134. ПРОТОКОЛ № 24
 135. ПРОТОКОЛ № 25
 136. ПРОТОКОЛ № 26
 137. ПРОТОКОЛ № 27
 138. ПРОТОКОЛ № 28
 139. ПРОТОКОЛ № 29
 140. ПРОТОКОЛ № 30
 141. ПРОТОКОЛ № 31
 142. ПРОТОКОЛ № 32
 143. ПРОТОКОЛ № 33
 144. ПРОТОКОЛ № 34
 145. ПРОТОКОЛ № 35
 146. ПРОТОКОЛ № 36
 147. ПРОТОКОЛ № 37
 148. ПРОТОКОЛ №4
 149. ПРОТОКОЛ №5
 150. ПРОТОКОЛ №6
 151. ПРОТОКОЛ №7
 152. ПРОТОКОЛ №8
 153. ПРОТОКОЛ №9
 154. ПРОТОКОЛ №10
 155. ПРОТОКОЛ №11
 156. ПРОТОКОЛ №12
 157. ПРОТОКОЛ №13
 158. ПРОТОКОЛ №14
 159. ПРОТОКОЛ №15
 160. ПРОТОКОЛ №16
 161. ПРОТОКОЛ №17
 162. Решение №196 до №206
 163. Решение №207 до №221
 164. Решение №222 до №238
 165. Решение №239 до №253
 166. Решение №254 до №262
 167. Решение №263 до №272
 168. Решение №273 до №283
 169. Решение №284 до №298
 170. Решение №299 до №302
 171. Решение №303 до №313
 172. Решение №314 до №316
 173. Решение №317 до №326
 174. Решение №327
 175. Решение №328
 176. Решение №329 до №346
 177. Решение №347 до №363
 178. Решение №58 до №73
 179. Решение №74 до №94
 180. Решение №95 до №113
 181. Решение №114
 182. Решение №115
 183. Решение №115 до №130
 184. Решение №131 до №151
 185. Решение №152 до №162
 186. Решения на общински съвет
 187. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 188. Решения на общински съвет 2007-2011
 189. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 190. Протокол № 65/30.05.2019г.
 191. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 192. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 193. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 194. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 195. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 196. Мандат 2007 - 2011
 197. Мандат 2011 - 2015
 198. Решения на общински съвет 2016
 199. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 200. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 201. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 202. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 203. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи