Земеползване

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10pdf Обява за ползване на земеделски земи по ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
pdf Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
pdf Заповед № 239/12.05.2021 г. за определяне периода за настъпване етап „Восъчна зрялост“ при посевите от житни култури
pdf Окончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdf Протокол във връзка с чл. 37и, ал.6  от ЗСПЗЗ
pdf Правила за ползване на общински пасища,мери и ливади на територията на община Козлодуй
pdf Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2021 г.
pdfЗаповед № 87/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 89/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 86/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Гложене за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 85/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Бутан за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 88/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 57/05.02.2021 г. за забрана пашата на селскостопански животни
pdfЗаповед № 83/03.08.2020 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Козлодуй
pdfЗаповед № 300/15.05.2020 г. за определяне периода за настъпване етап на „Восъчна зрялост” при посевите от житни култури
pdfОкончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdfПротокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdfОбщински мери и пасища по изтичащи договори – м. април 2020г.
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2020г.
pdfПРАВИЛА за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй
pdfЗаповед № 145/28.02.2020 г. за забрана пашата на селскостопански животни
pdfЗаповед № 19/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 21/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 18/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Гложене за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 17/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Бутан за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 20/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанска 2019/2020 година
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. – Обява с график за провеждане на заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. – обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2019г.
pdfУказания по прилагане на чл. 37 б и чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018 – 2019г.
pdfПроцедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.  – обява по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
pdfСъобщение относно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

pdfПротокол на комисията по чл.37 и, и чл.37 м от ЗСПЗЗ

pdf Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2018г.

Заповеди полски пътища 2017 - 2018 година (RAR)

pdfПротокол на комисията по чл.37 от ЗСПЗЗ

pdfПриложение към протокол от 28.04.2017г. на комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ

 


Наименование Брой тегления
Обява за ползване на земеделски земи по ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година 0 Изтегли документ с име "Обява за ползване на земеделски земи по ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година"
Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ 0 Изтегли документ с име "Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ"
Заповед № 239/12.05.2021 г. за определяне периода за настъпване етап „Восъчна зрялост“ при посевите от житни култури 15 Изтегли документ с име "Заповед № 239/12.05.2021 г. за определяне периода за настъпване етап „Восъчна зрялост“ при посевите от житни култури"
Окончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 21 Изтегли документ с име "Окончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ"
Протокол във връзка с чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ 34 Изтегли документ с име "Протокол във връзка с чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ"
Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2021 г. 36 Изтегли документ с име "Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2021 г."
Правила за ползване на общински пасища,мери и ливади на територията на община Козлодуй 31 Изтегли документ с име "Правила за ползване на общински пасища,мери и ливади на територията на община Козлодуй"
Заповед № 87/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанската 2020/2021 г. 99 Изтегли документ с име "Заповед № 87/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанската 2020/2021 г."
Заповед № 89/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанската 2020/2021 г. 86 Изтегли документ с име "Заповед № 89/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанската 2020/2021 г."
Заповед № 86/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Гложене за стопанската 2020/2021 г. 101 Изтегли документ с име "Заповед № 86/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Гложене за стопанската 2020/2021 г."
Заповед № 85/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Бутан за стопанската 2020/2021 г. 218 Изтегли документ с име "Заповед № 85/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Бутан за стопанската 2020/2021 г."
Заповед № 88/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанската 2020/2021 г. 76 Изтегли документ с име "Заповед № 88/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанската 2020/2021 г."
Заповед № 57/05.02.2021 г. за забрана пашата на селскостопански животни 109 Изтегли документ с име "Заповед № 57/05.02.2021 г. за забрана пашата на селскостопански животни"
 1. Земеползване - Текуща страница
 2. Програма за управление
 3. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 4. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 5. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 6. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 7. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 8. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 9. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 10. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 11. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 12. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 15. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 16. Заповеди на общинска собственост
 17. Регистър на сделките с общинска собственост
 18. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 19. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 21. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 24. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 25. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 27. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 28. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 29. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 32. Регистър на актовете на общинска собственост
 33. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 34. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 35. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 39. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 40. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 41. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 46. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 50. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 54. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 56. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 60. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 61. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 65. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 69. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 70. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 71. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 74. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 77. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 80. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 82. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 85. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 86. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 87. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 89. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 91. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 92. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 94. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 95. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 96. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 97. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 98. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 99. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 100. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 103. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 104. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 105. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 108. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 110. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 112. Стратегия за управление
 113. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи