Бюджет 2021

Дата на публикуване: 30.10.2020 14:57

Решение № 334 за приемане на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Докладна записка относно представяне на Отчета за годишно изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Решение № 333 за приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за 2020 г.

Докладна записка относно представяне на Отчета за годишно изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во полугодие на 2021 г.


Публикувано на: 21.07.2021г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2021 г.


Публикувано на 10.06.2021 г.

Отчет за финансиране на капиталовите разходи за I-во тримесечие на 2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи. План/отчет за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи. Първоначален план за 2021 г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Април 2021 г.

Публикувано на 10.05.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2021 г.

Публикувано на 28.04.2021 г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Март 2021 г.

Публикувано на 13.04.2021 г.
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2021 г.

Публикувано на 10.03.2021 г.

Докладна записка - Бюджет 2021
Решение №242 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2021г.

Публикувано на 09.03.2021 г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2021 г.

Наименование Брой тегления
Решение 333 за приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за 2020.pdf 0 Изтегли документ с име "Решение 333 за приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за 2020.pdf"
Решение 334 за приемане на отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021-30.06.2021.pdf 0 Изтегли документ с име "Решение 334 за приемане на отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021-30.06.2021.pdf"
Докладна записка относно представяне на отчета за годишно изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021-30.06.2021.pdf 0 Изтегли документ с име "Докладна записка относно представяне на отчета за годишно изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021-30.06.2021.pdf"
Докладна записка относно представяне на отчета за год.изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2020-31.12.2020.pdf 0 Изтегли документ с име "Докладна записка относно представяне на отчета за год.изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2020-31.12.2020.pdf"
Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во полугодие на 2021 г. 1 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во полугодие на 2021 г."
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2021 г. 13 Изтегли документ с име "Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2021 г."
Отчет за финансиране на капиталовите разходи за I-во тримесечие на 2021 г. 11 Изтегли документ с име "Отчет за финансиране на капиталовите разходи за I-во тримесечие на 2021 г."
Разчет за финансиране на капиталовите разходи. План/отчет за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. 13 Изтегли документ с име "Разчет за финансиране на капиталовите разходи. План/отчет за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г."
Разчет за финансиране на капиталовите разходи. Първоначален план за 2021 г. 10 Изтегли документ с име "Разчет за финансиране на капиталовите разходи. Първоначален план за 2021 г."
B1_2021_4_5605.xls 23 Изтегли документ с име "B1_2021_4_5605.xls"
Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2021 г. 24 Изтегли документ с име "Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2021 г."
B1_2021_3_5605.xls 19 Изтегли документ с име "B1_2021_3_5605.xls"
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2021 г. 53 Изтегли документ с име "Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2021 г."
Докладна записка - Бюджет 2021.pdf 52 Изтегли документ с име "Докладна записка - Бюджет 2021.pdf"
Решение №242 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2021г..pdf 68 Изтегли документ с име "Решение №242 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2021г..pdf"
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2021 г. 92 Изтегли документ с име "Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2021 г."

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи