План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г.


Наименование Брой тегления
План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г. 42 Изтегли документ с име "План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г."
 1. .... - Текуща страница
 2. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.
 3. Общински план за развитие
 4. План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.
 5. Архив на стратегически документи
 6. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 7. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 8. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 9. Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 10. Стратегии
 11. Правилници
 12. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 13. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 14. Общинска програма за закрила на детето
 15. Планове
 16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 17. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година
 18. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи