Социални услуги

СУ-01 Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление-декларация за издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания 7 дни Не се таксува
Копие от ЕР на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК
Лична карта (за справка)
Снимка – 1 бр. (формат като за лична карта)
Копие от нотариално заверено пълномощно

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook