Социални услуги

СУ-01 Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания
12.11.2017
  Заявление-декларация за издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания       ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ   Правно основание   Закон за движението по пътищата (ЗДвП) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл.9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на Oбщински съвет - гр. Козлодуй)   Характеристика   Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на карта за паркиране за хора с увреждания. Картата за паркиране трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран...

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?