Социални услуги

СУ-01 Издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания
12.11.2017
 Заявление-декларация за издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания   ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Правно основаниеЗакон за движението по пътищата (ЗДвП) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл.9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на Oбщински съвет - гр. Козлодуй)ХарактеристикаЦелта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за издаване на карта за паркиране за хора с увреждания.Картата за паркиране трябва да отговаря на изискванията на...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook