Социални услуги


12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление-декларация за издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания 7 дни Не се таксува
Копие от ЕР на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК
Лична карта (за справка)
Снимка – 1 бр. (формат като за лична карта)
Копие от нотариално заверено пълномощно

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи