Стопански дейности

СД-02 Издаване на разрешение и вписвне в регистър за извършване на амб. търговия
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ  Правно основание Закон за...

СД-03 Изготвяне на протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.   Заявление за изготвяне на протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО ИМУЩЕСТВО Правно основание чл. 18, чл.20 от Закона за опазване на...

СД-04 Издаване на удостоверения за регистрация на тютюнопроизводители - отпаднала съгласно чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на тютюнопроизводител ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛ Правно основание чл.6, ал.3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия Характеристика Настоящата услуга има за...

СД-05 Изготвяне на удостоверения за издаване на безплатни карти за пътуване с градския транспорт на пенсионери и ученици
12.11.2017
ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НА ПЕНСИОНЕРИ И УЧЕНИЦИ  Правно основание Чл. 82 от Постановление на МС № 324 от 30.12.2009 г.Решение на общински съвет – Козлодуй Характеристика Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт, като се разпределят на транспортните дружества и фирми, в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.По решение на общинския съвет право на безплатно пътуване във вътрешноградския транспорт имат всички пенсионери и инвалиди  - 16 пътувания в една посока на месец и учащи...

СД-06 Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за съгласуване на маршрутно разписание за специализиран превоз СЪГЛАСУВАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ Правно основание чл. 23 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП)чл. 61, ал. 2 от...

СД-01 Вписване в масив ''Търговски обекти'' на уведомления за упражняване на търговска дейност
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община Козлодуй ВПИСВАНЕ В МАСИВ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ Правно основание чл. 3-6 от Наредба №...

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?