Технически услуги

ТУ-10 Съставяне на констативен акт за незаконно строителство
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за съставяне на констативен акт за незаконно строителство СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО Правно основаниеАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 224, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)Наредба...

ТУ-11 Възстановяване на строителни книжа по чл.145, ал.5 от ЗУТ чрез одобряване на инвестиционен проект
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за одобряване на инвестиционен проект за узаконяване ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖА ПО ЧЛ. 145, АЛ. 5 ЗУТ ЧРЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТПравно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 145, ал. 5...

ТУ-11.1 Възстановяване на строителни книжа по чл.145, ал.5 от ЗУТ. Одобряване на инвестиционен проект с внесен доклад
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за одобряване на инвестиционен проект за узаконяване ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КНИЖА ПО ЧЛ. 145, АЛ. 5 ЗУТ ЧРЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ВНЕСЕН ДОКЛАД Правно основаниеАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)чл....

ТУ-12 Съставяне на протокол за нанесение щети в частни жилища
12.11.2017
За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук  При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за съставяне на протокол за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ В ЧАСТНИ ЖИЛИЩА НА ФИЗИЧЕСКИ И...

ТУ-15 Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот без път
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за учредяване право на преминаване през терени, публична общинска собственост ..... УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРЕНИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ ОТ...

ТУ-06 Разглеждане и одобряване на идеен проект за издаване на разрешение за строеж по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за одобряване (съгласуване) на проекти РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ Правно основаниеАдминистративнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 142 от Закона за устройство на...

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?