Общинска собственост

ОС-05 Учредяване право на пристрояване или надстрояване
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за учредяване право на строежУЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ ИЛИ НАДСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Правно основание чл. 37-38 от Закона за общинската собственост (ЗОС)Закон за собствеността...

ОС-06 Издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост
12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на заверено копие ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Правно основаниечл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)Наредба № 4 на...

ОС-08 Настаняване в общинско жилище
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за настаняване в общинско жилище НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ Правно основание Закон за общинската собственост (ЗОС)Наредба № 7 на общински съвет за реда и условията за отдаване под наем...

ОС-09 Закупуване на общинско жилище от наемател
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за закупуване на общинско жилище   Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние ЗАКУПУВАНЕ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ОТ НАЕМАТЕЛ Правно основание чл. 47 от Закона за общинската собственост...

ОС-10 Издаване на разрешение за предоставяне на общ.терен за монтаж на ВТО
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за отдаване под наем на общински терен ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА МОНТАЖ НА ВРЕМЕНЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТПравно основание Закона за общинската собственост (ЗОС)Закон за...

ОС-04 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства, касаещи общински недвижими имоти
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства касаещи общински недвижими имоти ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА КАСАЕЩИ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Правно основаниечл. 62, ал. 2...

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?