Общински съвет


12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за отпускане на персонална пенсия 60 дни Не се таксува
Искане до кмета в свободен текст
Препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител
удостоверение за наследници
Разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Враца
Декларация за семейно и имотно състояние
Други документи (при необходимост)

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи