Общински съвет


12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за отпускане на персонална пенсия 60 дни Не се таксува
Искане до кмета в свободен текст
Препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител
удостоверение за наследници
Разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Враца
Декларация за семейно и имотно състояние
Други документи (при необходимост)

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи