Общински съвет

ОбС-ПП Приемане и обработка на преписки за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонална пенсия (2127)
12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за отпускане на персонална пенсия 60 дни Не се таксува
Искане до кмета в свободен текст
Препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител
удостоверение за наследници
Разпореждане на районно управление "Социално осигуряване" град Враца
Декларация за семейно и имотно състояние
Други документи (при необходимост)

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook