Комисия за защита от дискриминация

Услуги Местни данъци и такси


12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот Обикновена услуга 5 дни 5 лв.
Други документи (при необходимост) Бърза услуга 3 дни 7.50 лв.
Документ за самоличност Експресна услуга 1 ден 10 лв.
Документ за платена такса до 2 часа 2 часа 15 лв.

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за декларирани данни Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за платена такса Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за самоличност Експресна услуга 1 ден 8 лв.

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за дължим данък върху наследството Обикновена услуга 14 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.
Други документи (при необходимост)      

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху превозните средства Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.
Други документи (при необходимост)      

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи 7 дни Не се таксува
Документ за самоличност
Други документи (при необходимост)

12.11.2017

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на документи - удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци Обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност Бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса Експресна услуга 1 ден 8 лв.

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook