Информационно обслужване

ОИ-01 Достъп до обществена информация
12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук  При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за достъп до обществена информация ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ   Правно основание   чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Наредба № 11 на общински съвет за определянето и...

ОИ-02 Издаване на удостоверения УП2 и УП3 за брутното трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход или удостоверение за осигурителен (трудов) стаж ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП 2 И УП 3 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА...

ОИ-03 Издаване на удостоверения по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в "Архив" за търсените от тях документи
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.  Заявление за издаване на удостоверение за липса или наличие на документи в архива на общината ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ИСКАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ В...

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?