Екология и чистота

ЕЧ-01 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд и издаване на позволително за транспортиране на дървесина
12.11.2017
  За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук  При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за маркиране на дървесина и издаване на превозен билет ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД И ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА...

ЕЧ-02 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.Заявление за издаване на разрешение за отсичане или изкореняване на дървета по ЗОСИИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗИ В...

ЕЧ-03 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.Заявление за издаване на разрешение за премахване или преместване на растителностИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ Правно основание Чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на...

ЕЧ-04 Издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и земни маси
12.11.2017
 За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки. Заявление за издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци  Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook