Гражданска регистрация и актосъставяне


15.07.2020
 

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние 7 дни Не се таксува
Документ за самоличност на родителите
Съобщение за раждане от здравното заведение
Удостоверение за сключен граждански брак
Удостоверение за раждане на предишно дете (ако има такова)

15.07.2020
 

Необходими документи

 Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса експресна услуга 1 ден 8 лв.

14.07.2020
 

Необходими документи

 Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние 1 ден Не подлежи на таксуване
Документ за самоличност на встъпващите в брак
Документ за самоличност на свидетелите
Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 СК
Медицински свидетелства
Декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК
Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим
Удостоверение от нотариуса

14.07.2020
 

Необходими документи

 Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност/пълномощно бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса експресна услуга 1 ден 8 лв.

14.07.2020
 

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние 1 ден Не се таксува
Съобщение за смърт или решение на съда
Документ за самоличност на починалото лице
Документ, издаден от органите на съдебната власт

14.07.2020
 

Необходими документи

Срокове

Такси

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние обикновена услуга 7 дни 4 лв.
Документ за самоличност/ пълномощно бърза услуга 3 дни 6 лв.
Документ за платена такса експресна услуга 1 ден 8 лв.

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook