Гражданска регистрация и актосъставяне

ГР-02 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
12.11.2017
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ   Правно основание   Административнопроцесуален кодекс чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)   Характеристика   В 7-дневен срок от всяко раждане следва да бъде съставен акт...

ГР-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
12.11.2017
  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ Правно основание Административнопроцесуален кодексчл. 4-12 от Семейния кодекс (СК)чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)чл. 110, ал. 2, т. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй) Характеристика Съставянето на акт за граждански...

ГР-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
12.11.2017
  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ   Правно основание Административнопроцесуален кодекс чл. 4-12 от Семейния кодекс (СК) чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 35, ал. 1, т. 5 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)   Характеристика   Съставянето на акт за...

ГР-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път
12.11.2017
  ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ Правно основание Административнопроцесуален кодексчл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)чл. 110, ал. 2, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй) Характеристика Актът за смърт е официален писмен документ,...

ГР-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
12.11.2017
 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ   Правно основание   Административнопроцесуален кодекс чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) чл. 42, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)   Характеристика   Актът за смърт е официален...

ГР-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
12.11.2017
   ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ Правно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК)чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)чл. 110, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)чл. 42, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй) Характеристика Актът за раждане е официален писмен документ, с който по законов...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook