Обявления по ЗУТ

Обявление по ЗУТ - 09.06.2020г.
09.06.2020

Обявление по ЗУТ - 20.05.2020г.
20.05.2020

Обявление по ЗУТ - 24.01.2020г.
24.01.2020

Обявление по ЗУТ - 27.11.2019г.
27.11.2019

Обявление по ЗУТ - 7.11.2019г.
07.11.2019

Уведомление за предстоящи строителни дейности във връзка с реализацията на обект: Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до Българо-Сръбската граница, етап Линейна част
18.10.2019

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?