Oбщински услуги

 1. Подрубрика: Анкетна карта
 2. Подрубрика: Харта на клиента
 3. Подрубрика: За сигнали, мнения, предложения и жалби
 4. Подрубрика: Център за административно обслужване
 5. Подрубрика: Гражданска регистрация и актосъставяне
 6. Подубрика: Екология и чистота
 7. Подрубрика: Информационно обслужване
 8. Подрубрика: Услуги Местни данъци и такси
 9. Подрубрика: Общински съвет
 10. Подрубрика: Общинска собственост
 11. Подрубрика: Технически услуги
 12. Подрубрика: Стопански дейности
 13. Подрубрика: Социални услуги
 14. Подрубрика: Банкова сметка на общината

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи