Местоположение

Местоположение

Община Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България, в Дунавската низина, на 25 метра надморска височина и 285 кв. км площ. Намира се на 7 км от устието на р. Огоста, в плодородната житница на България, наречена от древните българи Златия.

 

 

Община Козлодуй се състои от 1 град и 4 села:

 

гр. Козлодуй,  с. Хърлец , с. Гложене,  с. Бутан  и с. Крива бара.

 

 

Природни дадености

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook