Новини

Бюджет 2020 г. премина на обществено обсъждане
20.01.2020
На 17 януари се състоя общественото обсъждане на бюджета за 2020 г.

Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика на 20.01.2020 г. от 17.45 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото на 20.01.2020 г. от 17.30 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост  на 20.01.2020 г. от 18.00 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на 20.01.2020 г. от 17.00 часа
17.01.2020

Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на 20.01.2020 г. от 16.30 часа
17.01.2020

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook